OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza piederi importante la culturile de cereale păioase.
Pentru prevenirea şi combaterea bolilor foliare şi ale spicului (făinare, rugini, pălirea frunzelor, fuzarioza, înnegrirea spicelor), se recomandă ca în această perioadă să se efectueze un tratament chimic, folosind unul din următoarele fungicide :
1. Falcon Pro 0,7 – 0,8 l/ha;
2. Topsin 70 WDG – 1 kg/ha;
3. Orius 25 EW – 0,5 l/ha;
4. Acanto Plus – 0,5 l/ha;
5. Nativo 300 SC – 0,8 – 1,0 l/ha.
Pentru combaterea dăunătorilor, respectiv a ploşniţelor cerealelor, pe parcelele, unde densitatea larvelor este de 5 exemplare la m² la grâul de consum li de 3 larve pe m² la grâul de sămânţă, se recomandă ca soluţia de stropit să se complexeze cu unul din următoarele insecticide :
1. Calypso 480 SC – 0,1 l/ha;
2. Biscaya 240 OD – 0,2 l/ha;
3. Proteus OD 110 – 0,4 l/ha;
4. Novadim Progress – 3,0 l/ha;
5. Decis 25 WG – 0,030 kg/ha;
6. Karate Zeon – 0,15 l/ha;
7. Pyrinex 25 CS – 3,0 l/ha.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeşte 4 – 5 m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45/91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 (1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite.
(2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic Apicultorii care au vatră de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Leave a Comment