AFIR anunţă o nouă sesiune de proiecte – bani europeni pentru afaceri rurale

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide noi sesiuni pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru 3 submăsuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Astfel, în perioada 14 iulie – 30 octombrie, AFIR va primi cereri de finanţare pentru proiecte de investiţii privind dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, componenta irigaţii – Submăsura 4.3, pentru investiţii privind înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale – Submăsura 6.2, dar şi pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole – Submăsura 6.4.

Trei submăsuri prin PNDR

Persoanle interesate trebuie să ştie că alocarea financiară pentru această sesiune aferentă Submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta irigaţii este de 218.000.000 de Euro. Fondurile nerambursabile vor fi disponibile pentru restructurarea modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces şi de adaptare a acesteia la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile. Pragul de calitate lunar începe de la 75 de puncte în perioada 14 -31 iulie, iar ulterior scade treptat ajungând la punctajul minim de 20 de puncte în perioada 1 – 30 octombrie 2015. S Potrivit AFIR, sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii acestei submăsuri este de 100 la sută şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune sau 1.500.000 de Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilorde pompare şi repompare.
Submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zonerurale” dispune de o alocare financiară de 44.164.707 de Euro pentru sesiunea continua anuală de primire a proiectelor. Pragul de calitate lunar începe de la 60 de puncte, urmând să descrească lunar până la minimul de 15 puncte, în perioada 1-30 octombrie 2015.
Investiţiile eligibile din cadrul acestei submăsuri vor beneficia de finanţare nerambursabilă în procent de 100 la sută pentru a asigura înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora poate include mai multe tipuri de investiţii: fabricarea produselor textile şi a încălţămintei, prelucrarea lemnului, producţia şi furnizarea de energie electrică, activităţi de servicii informatice, activităţi de creaţie şi interpretare artistică, activităţi de design specializat etc. Beneficiarii care depun proiecte de investiţii pot primi 50.000 de Euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la 70.000 de euro/ proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
Pentru Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” contribuţia publică totală aferentă acestei sesiuni este de 57.214.935 de euro. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru perioada imediat următoare lansării, 14 – 31 iulie 2015, este de 60 puncte. În ultima lună de primire a cererilor de finanţare (1 – 30 octombrie), pragul minim de selecţie va fi de 15 puncte. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70 la sută existând posibilitatea de a se mări la 90 la sută, în anumite condiţii prevăzute în Ghidul Solicitantului.
Cei interesaţi să depună cereri de finanţare în cadrul Submăsurii 6.4, pot obţine până la maximum 200.000 de Euro/ proiect pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat sau alte activităţi tradiţionale non-agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii,lemnului, pielii), pentru investiţii în producerea şi comercializarea produselor non-agricole (produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hârtie şi carton, chimice, farmaceutice), investiţii asociate cu industria metalurgică (fabricarea de constructii metalice, maşini, utilaje şi echipamente), investiţii legate de furnizarea de servicii. Aceste sesiuni de primire a proiectelor de investiţii se încheie în data de 30 octombrie 2015, ora 16, iar modalitatea de depunere a cererilor de finanţare este on-line, pentru toate cele trei submăsuri.

Leave a Comment