RAFTUL CU CARTE: Obviu & Obtuz

autor: Roland Barthes

„Dacă Barthes a fost, în câmpul cultural-literar puternic logocentrat românesc, un autor dominant aproape fetișizat, oricum iconic, care deci nici nu avea, practic, nevoie să fi e propriu-zis tradus, deci citit, ca să circule și să fie folosit, să se facă util, este tocmai din cauza patologizării literarului prin supra-sarcini. Fetișizarea literară a lui Barthes face ca, astăzi, el să fie, de fapt, un autor fals cunoscut în cultura română. Tocmai de aceea am și decis ca, profitând de centenarul nașterii sale, să re-atrag atenția publicului românesc asupra personalității creatoare a lui Roland Barthes propunând un „alt” R.B., adică o culegere de texte al căror obiect nu-l constituie, așa cum ne obișnuiserăm până la banalizare și falsă cunoaștere (oricum pentru uzul și abuzul unei epoci revolute, istoricizabile), literatura, ci pictura, artele plastice și vizuale în general, filmul, publicitatea, moda, teatrul, muzica – într-un continuum ce trebuie, tocmai, să dea gândit și să ne facă să medităm asupra actului cultural.” (Bogdan Ghiu) Roland Barthes (1915-1980) a fost un eseist, critic, filosof și teoretician al literaturii, semiotician francez. A fost unul dintre principalii animatori ai mișcării structuraliste și ai semioticii franceze.

Cartea poate fi comandată de la Web: http://edituratact.ro

Leave a Comment