RAFTUL CU CARTE: Mișcare, lume, tehnică. Studii fenomenologice

Autor: Jan Patocka

„În alcătuirea acestui volum am selectat nouă texte redactate între 1964 și 1976, fără îndoială perioada cea mai fecundă a gândirii sale. Selecţia operată caută, în primul rând, să ofere un acces la temele centrale ale proiectului patočkian de reorientare a fenomenologiei. Filosoful ceh discută, rând pe rând, posibilitatea unei reactivări fenomenologice a conceptului aristotelic de mișcare; importanţa (și limitările) conceptului de „lume a vieţii”, tematizat în cadrul tradiţiei fenomenologice; necesitatea unei noi înţelegeri a subiectivităţii, care dă naștere doctrinei celor „trei mișcări fundamentale ale existenţei umane”; caracterul decisiv al unei meditaţii asupra istoriei și asupra resurselor de sens pe care prezentul le conţine (sau le exclude) pentru configurarea proiectului fenomenologic; însemnătatea conceptului de libertate pentru explicitarea gestului inaugural al fenomenologiei.Totodată, prin alegerea textelor traduse în acest volum am căutat să restituim varietatea „mediilor” în care efortul teoretic al lui Patočka s-a articulat: studii realizate în marginea unor autori majori ai tradiţiei filosofice și meditaţii personale, texte publicate și manuscrise de lucru, conferinţe internaţionale și transcrierea unor seminarii private clandestine. În toate acestea răzbate o aceeași voinţă fundamentală, cea de a relua pe cont propriu drumul parcurs de fondatorii fenomenologiei, de a restitui sensul profund al căii pe care au deschis-o, nu pornind de la litera textelor lor, ci de la „lucrurile însele”. Opera lui Patočka este pluristratificată nu doar la nivel fiosofic, ci și lingvistic. Filosoful ceh și-a redactat textele în trei limbi diferite (cehă, germană, franceză). Pentru ca această diversitate să devină vizibilă cititorului român, am selectat texte redactate în fiecare dintre aceste limbi” (Dragoș Duicu și Ovidiu Stanciu)

Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituratact.ro

Leave a Comment