RAFTUL CU CARTE: Masonerie ocultă şi iniţiere hermetică

Autor: Jean – Marie Ragon

Masoneria ocultă se adresează celor preocupați de științele esoterice, după cum precizează însuși autorul în introducerea lucrării sale. Volumul este structurat în două părți destinate studiului masoneriei oculte, respectiv masoneriei filosofice, numită și inițiere hermetică. Emanată din marile mistere antice, masoneria ocultă și filosofică îi revelează omului misterele naturii sale precum și modalitatea prin care poate accede la perfecțiune și fericire.
Studiul naturii, al transformărilor sale miraculoase și al puterii sale regeneratoare a dat naștere unei științe denumită în evul mediu Alchimie sau Filosofie hermetică, de la numele celui mai mare dintre toți înțelepții, Hermes Trismegistul (de trei ori mare). Fondator al religiei egiptene, acesta a fost primul filosof care, în interiorul piramidelor, învață Științele oculte, adică întreagă cunoaștere despre om, natură și Dumnezeu. Toate aceste științe alcătuiau baza secretă a înțelepciunii religioase din sanctuarele Orientului.
Prin cultivarea acestei arte, marii învățători și civilizatori ai speciei umane descoperă celor inițiați cunoștințele pierdute ale sufletului omenesc, la origine divin, pentru că prin însăși natură să, omul să atingă desăvârșirea.
<<Francmasoneria, indiferent de obediență ei, se confundă cu o tradiție celebrată narcisic și apare drept o mișcare ce-și cultivă îndărătnic o codificarea ocultă. De aceea, pentru un neinițiat este cvasi-imposibil să priceapă cîte ceva din articularea sistemelor și doctrinelor, a practicilor și ritualurilor ce-i compun substanță. Aglutinind istorie verificabilă și fantasmă legitimanta, francmasoneria se înfățișează că o „ceapă” cu nucleu magic, acoperit cu mai multe straturi de folii ce au rolul de a inhibă și dispersa curiozitatea neofiților. Pentru a pătrunde la un anumit nivel de cunoaștere înlăuntrul fenomenului masonic, este nevoie de un ghid „din interior”, de un Hermes competent și de bună-credință. Un asemenea „pilot” este, fără doar și poate Jean-Marie Ragon de Bettignies (1781-1862).
Valentin Protopopescu, realizator emisiune „Texte şi Pretexte”, Radio România Cultural

Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituraherald.ro

Leave a Comment