RAFTUL CU CARTE: Leul de la Șișești. De ce s-a prăbușit Monarhia Austro-Ungară

Dr. Vasile Lucaciu nu este o mare figură istorică pentru că a fost „un luptător pentru drepturile românilor”, astfel de luptători, azi trecuți în uitare sau semi-uitare, fiind cu sutele și miile în Transilvania imperială, ci pentru că și-a înțeles cu o exactitate matematică timpul istoric în care a trăit. Nu a intuit, a înțeles în urma unor observații proprii și analize la rece că Monarhia Austro-Ungară se va prăbuși într-un timp foarte scurt, în timpul vieții sale. Nu a fost singurul român transilvănean care a gândit în felul acesta, însă el a spus-o mai apăsat decât alții și a fost dispus să plătească orice preț pentru crezul său. Vasile Lucaciu nu a fost nici prevestitor, nici nu a avut darul profeției mai mult decât alți intelectuali transilvăneni.
El a fost o minte lucidă, un observator atent al vremurilor sale. Dacă un Aurel C. Popovici vedea o șansă pentru românii ardeleni în formarea unei Austrii Mari, dr. Vasile Lucaciu nu a pus nicio clipă la îndoială unica variantă câștigătoare, alipirea Transilvaniei la România. De aici, din acest unic gând, din această obsesie, i-a venit forța. Avea convingerea fermă că Imperiul se va prăbuși, iar națiunile vor urma calea autodeterminării. Chiar dacă din punct de vedere politic, după Unire, și-a făcut mulți adversari, contemporanii nu și-au pierdut respectul față de bătrânul leu de la Șișești.
D. Păcuraru

Cartea poate fi comandată de la http://www.scoalaardeleanacluj.ro

Leave a Comment