RAFTUL CU CARTE: Filmul ca situație socială. Eseuri fenomenologice

Autor: Christian Ferencz-Flatz

„Punctul de plecare volumului: „Filmul ca situație socială. Eseuri fenomenologice”, îl constituie un proiect de cercetare, derulat cu sprijinul Fundației Alexander von Humboldt din 2016 până în 2017 la Universitatea din Köln și prelungit apoi încă un an la Institutul de Cercetare al Universității din București. Acest proiect ar fi trebuit să rezulte într-o monografie, care să trateze sistematic felul cum se împletesc una cu alta, în experiența cinematografică, relațiile sociale ale spectatorului cu ceilalți spectatori din sală, cele empatice cu protagoniștii de pe ecran și cele interpretative cu intențiile de un ordin sau altul ale autorilor filmului. Fără să vizeze în mod exclusiv și izolat niciunul dintre aceste trei paliere, cartea respectivă ar fi trebuit, dimpotrivă, să documenteze aplicat tocmai punctele în care ele se întretaie ori se compun intențional unele cu altele și se condiționează funcțional.
Cartea poate fi comandată de la Web: https://edituratact.ro

Leave a Comment