RAFTUL CU CARTE: Eliberarea

autor: Chico Xavier

Încântat de descoperirile sale dobândite după multă suferinţă şi conflict lăuntric, şi care au implicat căi infinite, Andre Luiz se întoarce în sfera Pământului pentru a le spune foştilor săi tovarăşi că dincolo de micile spaţii în care ei trăiesc străluceşte o altă viaţă, mai frumoasă şi mai intensă, care necesită însă o dezvoltare individuală specifică, pentru a călători printre căile înguste ce conduc la o sublimă iluminare.
Cu toate acestea, există multe fiinţe umane care trăiesc în sarcasm şi indiferenţa în căutarea lor de ascunzişuri tranzitorii şi de larve efemere. Aceştia se aşteaptă ca după moarte să găsească un Rai gratuit, plin de minunăţii uluitoare.
Dar, lăsând la o parte mesajele lui Andre Lulz şi ale noastre – umili servitori ai Bunăvoinţei, Iisus a rostit aceste cuvinte nemuritoare către toţi cei care străbat calea vieţii umane: „Fiecăruia după faptele sale”

Cartea poate fi comandată de la Web: https:edituraganesha.ro

Leave a Comment