RAFTUL CU CARTE: Despre gnoză şi gnosticism – Text şi comentariu de Henri-Charles Puech

Autor: Henri-Charles Puech

Gnoză este aşadar «cunoaşterea» a ceva (a lui Dumnezeu sau a unei proprietăţi a lui Dumnezeu), cunoaştere care, odată ce a fost dată, este imediată şi absolută, transcendenţă faţă de simpla credinţă (pistis), cunoaştere a Vieţii şi a Luminii şi care este ea însăşi Viaţa şi Lumina – într‑un cuvânt, cunoaştere care este viziune, revelaţie şi har, harisma (charisma), adevăr absolut înţeles printr‑un act mistic sau încredinţat de un hieros logos, scriere sacră sau iniţiere în misterii. Pe de altă parte, în foarte numeroasele şi diferitele manifestări pe care le oferă în istorie şi care, în anumite cazuri, au avut posibilitatea să fie independente unele de altele, atitudinea gnostică se dovedeşte coerentă, unitară şi constantă, reprezentând prin aceasta un tip distinct şi original de religiozitate.

Cartea poate fi comandată de la Web: www.edituraherald.ro

Leave a Comment