Sălajul, printre județele care nu au un spital de psihiatrie

Controalele dispuse în unitățile sanitare de psihiatrie de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, au fost finalizate, zilele trecute, de inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică. Acestea au vizat calitatea actului medical și a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de psihiatrie. Sălajul se regăsește pe lista județelor în care nu există spital de psihiatrie. Potrivit unui comunicat al ministerului Sănătății, inspectorii sanitari au verificat 4 spitale de maximă siguranță cu 1.805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi și 91 de secții de psihiatrie din cadrul spitalelor județene cu 5.427 de paturi. Au fost verificate în total 16.073 paturi de psihiatrie la nivelul țării. Verificarea normelor privind asigurarea condițiilor de igienă generală, a vizat starea igienico-sanitar a fiecărui salon, normele de amplasare a paturilor, circuitele funcționale, microclimatul, depozitarea materialelor sterile, asigurarea materialelor de curățenie și dezinfecție. Județe fără niciun spital de psihiatrie.

S-a constatat că distribuția spitalelor de psihiatrie este inegală la nivel inter-județean, existând o densitate mare de număr de paturi de psihiatrie în orașele foarte mari, cum ar fi: București-Ilfov, Iași, Timișoara și Oradea. De cealaltă parte, sunt 14 județe în care nu există niciun spital de psihiatrie, ci secții cu număr mic de paturi în spitalele generale. Printre acestea se află: Tulcea, Constanța, Dâmbovița, Bacău, Sibiu, Mureș, Gorj, Caraș-Severin, Sălaj, Satu Mare sau Bistrița-Năsăud. Numeroase nereguli au fost depistate în urma controalelor la Spitalele de psihiatrie din țară. Conform raportului de control privind calitatea actului medical și a condițiilor igienico sanitare în spitalele de psihiatrie, au fost aplicate 115 sancţiuni contravenţionale, din care 48 de amenzi în valoare de aproximativ 144.000 de lei și 67 de avertismente. În toate unitățile sanitare s-au dat termene de remediere pentru efectuarea izolatorului până în 31 decembrie 2019.

Consiliul Județean va extinde Secția de Psihiatrie printr-o construcție nouă

În județul Sălaj există o singură secție de psihiatrie, aparținând Spitalului Județean, secție ce funcționează în clădirea spitalului vechi. 50 de bolnavi pot fi tratați în cadrul acestei secții, 40 cu patologie și 10 bolnavi cronic. În cadrul secției își desfășoară activitatea patru medici specialiști, un psiholog, 15 asistenti medicali și  6 infirmieri. Consiliul Județean Sălaj intenționează să modernizeze și să extindă actuala secție de Psihiatrie din Zalău printr-o investiție de peste 30 de milioane de lei. Mai există, totodată, un centru de recuperare neuropsihiatrică, în Jibou. În răspunsul primit ieri de la reprezentanții Consiliului Județean Sălaj, privind stadiul acestui proiect, se arată:

“Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”  a fost elaborată documentația tehnică – faza  Studiu de fezabilitate. În vederea lansării procedurii de execuție a lucrărilor a fost necesară demararea, din fonduri proprii a Județului Sălaj a procedurii de achiziție având ca obiect elaborare Proiect tehnic și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”. În prezent la nivelul Consiliului Județean Sălaj este în derulare procedura de achiziție publică pentru elaborarea documentației tehnice – faza Proiect tehnic și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul mai sus menționat care se află în faza de evaluare tehnică a ofertelor depuse, procedura care se preconizează a se finaliza la sfârșitul lunii noiembrie 2019. Termen de realizare a documentației tehnice faza PT este de 5 luni de la semnarea contractului de servicii. După finalizarea documentației tehnice menționate mai sus, Consiliul Județean Sălăj va depune o cerere de finanțare pentru această investiție la Comisia Națională de Strategie și Prognoză- Fondul de Dezvoltare și Investiții. Documentația tehnică amintită este obligatorie depunerii cererii de finanțare.” Prin acest proiect se dorește creşterea calităţii serviciilor medicale de tratare a patologiei bolilor psihice, furnizate în cadrul secţiei existente.

Acest lucru ar urma să fie realizat prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea construcţiei existente, respectiv extinderea construcţiei existente cu un nou corp de clădire, cu regim de înălţime D+P, cu 40 de paturi pentru bolnavii acuţi adulţi (separate pe sexe) şi 20 de paturi pentru bolnavii în stare acută – copii. Acest corp de clădire va cuprinde toate spaţiile necesare desfăşurării activităţii medicale, va asigura standardele de calitate a serviciilor medicale din cadrul secţiei de Psihiatrie şi va fi dotat conform prevederilor legale. De asemenea, se dorește realizarea unei legături între corpul existent şi corpul nou pentru asigurarea circuitului funcţional şi flexibil al cadrelor medicale. Investiţia a fost estimată la peste 30 milioane de lei.

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment