Radiografia unei instituții: Poliția Locală Zalău

Poliția Locală este o instituție subordonată Primăriei, ce are ca principală atribuție asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiu. Dacă în mare parte, activitatea polițiștilor locali este „la vedere”,  adevăratele probleme și neajunsuri cu care se confruntă aceștia sunt lucruri mai puțin știute de către cetățeni. Munca în două schimburi a câte 12 ore/schimb, peste 95 la sută din timpul de lucru petrecut în stradă, dotare slabă și, mai ales, număr insuficient de cadre sunt doar câteva dintre lucrurile care se văd mai puțin de cealaltă parte, cea a comunității. Dincolo de neajunsurile și deficiențele în activitate, generate de multe ori de numărul mic de angajați, dar și de dotare, multe dintre acțiuni fiind aspru criticate de cetățeni, polițiștii locali sunt prezenți pe străzile municipiului, iar dacă veți parcurge rândurile de mai jos, veți înțelege mai bine de ce, uneori, activitatea lor este considerată a fi destul de departe de așteptările noastre.

Chiar dacă se spune că este o muncă bine remunerată, iată că realitatea dovedește faptul că nimeni nu se prea înghesuie să o facă. În Zalău, nu doar că organigrama cuprinde prea puține posturi de polițiști locali, comparativ cu nevoile reale ale municipiului, există chiar și goluri în organigramă: șase posturi sunt, încă, vacante și nimeni nu dă semne că și-ar dori să le ocupe. Dacă ar fi să facem o comparație cu un alt municipiu din zonă, trebuie să știți că Poliția Locală Alba Iulia, de exemplu, are în organigramă peste 170 de polițiști locali. Dotările acestora, numărul de autovehicule care deservesc municipiul Alba Iulia precum și suprafețele acoperite cu patrule, din municipiu, diferă cu mult față de situația din Zalău. Alba Iulia are o suprafață de aproximativ 100 kilometri pătrați și sub 60.000 de locuitori, iar Zalăul are o suprafață de 91 kilometri pătrați și sub 56.000 de locuitori. Diferențele, așadar, nu sunt atât de mari. Polițiștii din Alba, care patrulează pe străzi, sunt dotați cu echipament de calitate, având asupra lor inclusiv camere video portabile. În Zalău, lucrurile nu stau așa cum îi stă bine unui municipiu – reședință de județ, pe acest segment. Iar faptele antisociale, tot mai dese, furturile la drumul mare, jafurile, tâlhăriile în plină stradă, scări de bloc, unități comerciale, săli de jocuri, scandalurile din jurul blocurilor dar mai ales cele din unele baruri și cluburi zălăuane, scandaluri care tulbură liniștea publică și bagă groaza în cetățeni, sunt și consecința faptului că avem puțini polițiști locali, iar dotarea acestora este departe de a fi una cel puțin satisfăcătoare.

56 de polițiști locali la 56.000 de locuitori

Organigrama şi Statul de funcţii al Poliţiei Locale Zalău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 24 mai 2018 cuprinde un număr de 67 de funcții publice, astfel: șase funcţii publice de conducere; cinci funcţii publice generale de execuţie; 56 funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local. La sfârşitul anului 2019, conform Statului de funcţii, sunt ocupate un număr de 60  funcţii publice astfel : două funcţii publice de conducere; patru funcţii publice generale de execuţie; 54 funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local. Sunt vacante un număr șapte funcţii publice: o funcţie Director executiv adjunct; o funcţie Şef Serviciu Ordine Publică; o funcţie Şef Serviciu Circulaţie Rutieră; o funcţie Şef Birou Ordine Publică; două funcții publice specifice de polițist local în cadrul Serviciului Ordine Publică, o functie consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului financiar – contabilitate, resurse umane,  Juridic. În luna februarie 2019 a fost organizat un concurs în vederea ocupării unei funcții publice temporar vacante de consilier cu studii superioare, grad profesional superior din cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ, Juridic, în urma căruia a fost admisă o persoană. Totodată, în luna mai a anului trecut, instituția a organizat un concurs de promovare în grad profesional în urma cărora doi funcţionari publici cu funcții publice specifice de execuție de polițist local au promovat în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Două autoturisme pentru un municipiu

Din păcate, doar două autoturisme deservesc Poliția Locală din Zalău, implicit municipiul, conform datelor furnizate de Primăria Zalău la solicitarea Magazin Sălăjean. Un număr insuficient având în vedere faptul că aria de patrulare și supraveghere este mare. Zalăul, așa cum am menționat, are o suprafață de peste 90 de kilometri pătrați. Mai mult decât atât, oate că și zonele Stâna, Sărmaș,Valea Miții și Ortelec ar avea nevoie pe străzi de prezența polițiștilor locali.Cum să acoperi toate aceste suprafețe și necesități cu două autoturisme?  În cadrul serviciului Ordine Publică, poliţiştii locali sunt repartizaţi în patru grupe, 34 polițiști desfăşoară  activităţi specifice de asigurare a ordinii şi linistii publice, prin activitate de patrulare pe raza municipiului Zalău, cinci polițiști locali desfăşoară activităţi în Dispeceratul Poliţiei Locale, care dirijează echipajele din teren şi patru în postul punct control din incinta Primăriei Zalău, pentru soluţionarea solicitărilor cetăţenilor și un polițist local cu atribuții de coordonare a serviciului. Pentru a asigura prezenţa în municipiu a agenţilor, au fost stabilite două zone de responsabilitate, în care acţionează patrule pedestre (între Scala şi Primăria Municipiului Zalău, de o parte şi cealaltă a bulevardului), iar restul perimetrului municipiului Zalău este supravegheat prin patrule mobile, cu cele două autoturisme din dotare. Activitatea poliţiştilor locali se desfăşoară în două schimburi (12/24, 12/48): schimbul I –  între orele 07.15- 19.30 și schimbul II între orele 19.15 – 07.30.

Polițiștii locali zălăuani: sute de acțiuni și mii de solicitări în 2019

Anul trecut, polițiștii locali de la Ordine Publică au executat 781 acţiuni de asigurare a ordinii publice în zonele unităţilor de învăţământ, au răspuns unui număr de 3.569 solicitări din partea cetăţenilor sau alte instituții pentru soluţionarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, stări de pericol identificate de cetăţeni în zonele de domiciliu ale acestora. Cele care au intrat în competența Poliției Locale au fost rezolvate cu operativitate, iar restul au fost comunicate altor instituții pentru competentă soluționare. În 253 cazuri, polițiștii locali au fost direcționați de personalul care desfășoară activitatea în dispecerat, la unitățile de învățământ la care au pornit alarme. S-a acţionat în  741 cazuri de cerșetorie, aplicându-se un număr de 603 sancțiuni contravenționale. Au fost conduse la sediul Poliţiei Locale pentru identificare, 142  persoane suspecte, depistate cu ocazia unor acţiuni sau controale, precum şi cele care au refuzat să se legitimeze cu actul de identitate ori să dea relaţii pentru stabilirea identităţii lor. Polițiștii au predat Poliţiei Municipiului Zalău un număr de 21 persoane suspecte de comiterea unor infracţiuni (furturi, spargeri, distrugeri etc.), iar 23 minori au fost duși la Complexul de Servicii Comunitare nr. 1, în vederea luării măsurilor care se impun; au fost depistate 177 de situații în care s-a constatat desfășurarea de activităţi comerciale cu încălcarea normelor legale în materie; 188 persoane au fost depistate în situaţia de conturbare a liniştii publice, aplicând 147 sancțiuni contravenționale; au identificat şi dirijat spre soluţionare instituţiilor de resort peste 1.600  situaţii care au generat ori puteau genera stări de pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale, indicatoare de circulaţie distruse, animale moarte localizate în parcuri sau pe arterele de circulaţie etc.) şi zone neiluminate; au fost trimise un număr de 695 invitaţii unor persoane care au parcat autoturismele în alte locuri decât cele special amenajate sau au încălcat alte norme de conviețuire socială. În cadrul Serviciului Ordine Publică  au fost soluţionate un număr de 52  petiţii. Urmare a acţiunilor de mai sus, în anul 2019 agenţii Poliţiei Locale din cadrul Serviciului Ordine Publică au aplicat un număr de  2.827 sancţiuni contravenţionale, dintre care: amenzi 1.732 și avertismente – 1.095. În aplicarea Legii 61/1991 actualizată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice: amenzi  931, avertismente 203. Pe lângă remunerația lunară, polițiștii locali primesc și o normă de hrană. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2020, pentru Poliția Locală Zalău a fost aprobată suma de 277.000 de lei, reprezentând norma de hrană acordată la nivelul instituției – aferentă anului 2020- pentru un numar de 67 funcționari publici, cuprinși în statul de funcții rezultând suma de 4.160 lei /persoană/an.

Călin Horvat, directorul Poliției Locale: “Vrem ca oamenii să capete mai multă încredere în polițistul local”

Dincolo de activitățile care intră în sfera de atribuții a polițiștilor locali, în orice comunitate este foarte important gradul de interacțiune al oamenilor cu cei puși să vegheze la liniștea și siguranța noastră. Tratați de multe ori cu dispreț sau cu lipsă de respect, polițiștii locali sunt și ei, ca fiecare dintre noi, oameni. Nu trebuie să pornim mereu de la premisa că un polițist local este în mod necesar reprezentantul unei autorități care împarte sancțiuni la fiecare pas, stârnind nu de puține ori sentimente deloc plăcute. Dincolo de orice laudă, trebuie să știm că ne putem baza oricând pe angajații Poliției Locale în cele mai diverse împrejurări și că prezența lor pe străzi, chiar dacă așa cum am arătat, din motive care nu țin neapărat de o vină a lor, nu este atât de vizibilă mai ales în cartierele municipiului, ei sunt în posturi sau pe traseu. Directorul instituției, Călin Horvat, ne-a spus că prin ceea ce fac, polițiștii locali depun toate eforturile pentru a cuprinde toate zonele din munciipiu, sunt gata să intervină acolo unde prezența și acțiunile lor se impun și că zălăuanii se pot baza oricând pe sprijinul lor într-o situație urgentă. Din planul de măsuri și activități vizate în acest an, polițștii locali au în vedere luarea de măsuri în scopul disciplinării pietonilor și conducătorilor auto, privind siguranța circulației, având în vedere domeniile de competență ale Poliției Locale; fluidizarea traficului rutier și evitarea accidentelor prin interzicerea opririi în zonele alocate stațiilor de transport în comun sau alte zone în care oprirea este interzisă, îndepărtarea autovehiculelor neutilizate de pe domeniul public; contribuția la educarea cetățenilor în scopul păstrării unui oraș curat prin utilizarea coșurilor de gunoi stradale, evitarea aruncării pe jos a ambalajelor, resturilor de țigări, păstrarea curățeniei în parcuri și zone de agrement; efectuarea de acțiuni pentru combaterea activității de comerț ambulant în alte locuri decât cele autorizate și fără respectarea normelor legale de comerț; asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza Municipiului Zalău; prevenirea faptelor antisociale, inclusiv prevenirea și descoperirea infracțiunilor în zonele de responsabilitate; creșterea gradului de colaborare cu Brantner prin organizarea de acțiuni comune pentru reducerea numărului de persoane care răscolesc containerele sau aruncă gunoiul menajer în alte locuri decât cele special amenajate. Dincolo de neajunsuri, de greutăți și probleme, avem nevoie de prezența polițiștilor locali atât pe bulevard, dar mai ales pe străzile din cartierele municipiului.

Poate că după o analiză riguroasă a situației privind infracționalitatea, contravențiile, parcările ilegale sau alte categorii de fărădelegi, consilierii locali, conducerea municipiului, vor decide că e timpul ca investițiile în dotarea acestor polițiști trebuie să fie îmbunătățită; poate că un automobil în plus,(sau un decor urbanistic în minus, bani cu care luam opt autoturisme), poate că dotarea cu mini-camere de luat vederi, mijloace mai moderne de intervenție în situații critice, ar însemna nu doar o șansă în plus la ordinea și liniștea din Zalău, ci lucruri absolut necesare, de care zălăuanii au realmente nevoie pentru a avea o viață liniștită aici, măcar din acest punct de vedere.

 

 

 

 

37 Thoughts to “Radiografia unei instituții: Poliția Locală Zalău”

 1. Ceatatean

  O abordare corecta si detaliata a subiectului. Felicitari!

  1. ,(sau un decor urbanistic în minus, bani cu care luam opt autoturisme)

   dar asta este cireasa de pe tort !!
   cred ca Ciunt si mai ales Fort isi scot ochii cu fraza asa 🙂

 2. Anonim

  O altfel de abordare, ne-am obisnuit ca o buna parte a presei sa dea cu sau fara motiv in politia locala.

  1. Anonim

   care „presa” ? Ziarul de Salaj, o fituica a unui penal, in care scrie alt penal ? unde si limmy de la Millenium a ajuns ziarist. Sau a presei aservite concuderii primariei, care de cand au venit la putere incearca sa transforme Politia Locala in Politia PSD !! Si asta prin orice mijloace ! amenintari, santaj, denigrare, etc.. bagatul pumnului in gura !!!
   Ati vazut vreun comunicat de presa direct de la politia locala? NU !! Nu au voie sa miste un deget fara aprobarea lui Ciunt si a cainelui turbat fort calin !! mor astia cand iese ceva in public de la Politia Locala fara sa fi fost filtrata informatia de ei !!! noroc cu unul de la ei, care mai pune pe facebook, unul din sindicat, cica 🙂

   1. Anonim

    Si noroc cu Magazin Salajean care nu tine cont de partipriuri si interese si arata ca totusi se poate scrie si despre Politia Locala, altfel decat cu jigniri si minciuni.

 3. Anonim

  Dc ce se numeste politie locala? Ce pregatire au acesti politisti??

 4. Ce pregatire au politistii locali?!

  Probabil de la Harvard in sus. Lucru stiut insa, seful lor, Dl. Horvat este profesor de biologie.

  1. Anonim

   Chiar si in Politia Romana, mai bine de jumatate din sefi sunt civili angajati din afara sistemului, din civilie, fara Academia de Politie !! Verifica ce pregatire a avut fostul sef al IPJ Salaj. Vezi la cati ani a ajuns in politie, cati ani a lucrat in politie, la ce varsta s-a pensionat si cu ce pensie. Asa de comparatie.

  2. orice anonim se crede destept :)

   are liceul silvic, facultatea de biologie/chimie, studii posliceala si postuniversitare in domeniul economic si administrativ, Si o alta gramada de cursuri de specializare. Diferenta fata de altii din functii publice, este ca el a lucart 15-20 de ani la privat si tot in functii de conducere. Deci iti poate da lectii oricand, tie si la multi altii care se cred destepti.

 5. Anonim

  Sunt necesare studii medii. Sunt agenti acesti oameni. Mai fac si cursuri pe parcurs. Nu cred ca e cazul sa fim ironici. Mai mult decat atat, indrazniti cu incredere, sunt 6 posturi libere!

  1. Anonim

   indraznim, dar daca nu esti trimis la examne de Ciunt sau altul mare din PAD, alde Balajel, Fort, etc, nu ai nici o sansa !!!

 6. Anonim

  SI ATATIA SUNT PRES MULTI ….II VEDEM C7M SE PLIMBA PE CENTRU 2 CATE DOI ….SAU STAU IN MASINA LA CALDURICA PE TIMP DE IARNA ….

  1. Anonim

   sunt posture scoase la concurs, de ce nu te duci la concurs? mai iei cu tine un prost si faceti echipa, daca e asa de bine la politia loclal !! si o sa pazesti tomberoanele de gunoi, o sa-i pupi in fund pe tigani si pe betivi, o sa ai o viata de vis !!

 7. Anonim

  In 365 zile, 60 oameni au condus la sediu pentru verificare 142 persoane, au identificat 21 infractori, faceti o medie. Referitor la cele 3569 de solicitari am mari dubii, vine o medie de peste 10 solicitari/zi, atatea solicitari nu sunt nici la politie si jandarmerie la un loc. In rest..cu cersetorii nu au ce face, asta este clar, degeaba ii amendeaza ca oricun amenzile nu se platesc, nu se face munca in folosu comunitatii si aici ei nu au vina.

  1. Anonim

   10 solicitari telefonice pe zi nu mi se pare.mult intr un municipiu. Fac si ei cat pot. Ce se intampla cu patrulele de altadata,de Paza si Ordine,din Politia Zalau??? De ce au fost desfiintate?

  2. Anonim

   la politia locala suna toti ! pentru orice ! dar e bine cum stai cu matematica, esti ideal pt un pos la ei !

 8. Anonim

  uitati-va la LAS FIERBINTI aceasta este adevarata fata a politistului local,este subordonata primarului si efectiv nu produc nimic se vreau la nivelul politiei statale

  1. Anonim

   O comparatie inutila si jignitoare, daca e generalizata. E urat si incorect ceea ce scrii. Mai gandeste- te.

  2. Anonim

   correct, diferenta ca acolo primarul este bunla suflet

 9. Anonim

  E plin de cersetori la toate „mol”-urile din Zalau. Unde-s „localii”(ca, „comunitari” nu le-o placut sa fie numiti) nostrii?! Sunt prezenti doar cand nu e nevoie de ei?(precum Politia Rutiera, cand nu functioneaza semafoarele, nu e nici unul prezent, cand merg, toti sunt la datorie si mai mult incurca circulatia)

  1. Anonim

   Politia Locala are atributii detul de limitate ! Ea nu intrevine la „mol”, caci acolo este teren privat si acolo ordinea si paza trebuie asigurata de privat !

 10. Anonim

  La moluri asigura paza firmele de paza cu care au contract.. Cat despre școlile care le au polițiști Locali sunt și cu facultate și fără cu studii medii.
  Toată stima pt Polițiști Locali.

  1. Anonim

   De ce ștergeți comentariile?

 11. Anonim

  Faceți o comparatie cu ce era inainte de înființarea acestei institutii, sinecură de partid şi de grup şi veți constata că orasul era mai în siguranță . Şi atunci concluzia se impune: desființarea avesteiinstituții, devoratoare de bani publici, fără nici o eficiență. Un jurnalist sadea, trebuia să sesizeze acest aspect. Dar, dacă nu-i
  …..

  1. Anonim

   Un jurnalist adevarat ca Eduard Farcas el chapo care sesizeaza orice pt bani, vai de capul vostru

  2. Anonim

   cine sa desfinteze Politia locala? Ciunt&Co, Balajel, Fort ? pai vedeti ca in ultimi ani doar pilele lor s-au angajat acolo ! Si acuma vreti sa le dea afara?

 12. Anonim

  Au uitat cei de la ziar sa pună și activitatea polițiștilor Locali de la serviciul Circulație.. Totalul sancțiunilor depășesc 5300 de procese verbale pe întreg anul.. Plus ca Politia Locala verifica domnilor de la Adp mii de numere de înmatriculare sa poată fi Amendați pt parcări.. Transurbisul.. Citadinul și Firmele care fac lucrări pe domeniul public.. Brantnerul și altele afiliate Primăriei.. Pt care lucrează Politia Locala.

 13. Anonim

  Nu am citit tot articolul. M-am oprit la lista cu necesarul de personal și mie scârbă. Parca mai multe posturi sunt tot pentru șefi. Noi, cetățenii, avem nevoie de oameni de teren, care sa ne protejeze, sa intervină la timp, sa păstrăm orașul curat, sa circulam civilizat, sa covietuim într-un mediu plăcut, liniștit, curat. Degeaba se angajează mulți șefi, poate și incompetenți pe bani mulți. Vedeți ce face un șef de la privat sau câte face

  1. Anonim

   trebuia sa citesti inainte sa bati din gura

 14. Anonim

  Soluția e una ,comasarea intr o singură Politie Română, inclusiv a jandarmeriei si toate in subordinea ministrului de interne.Nu apar politia locala însă nici legislația nu le permite prea multe ,plus suprapunere cu poliția națională, etc.Ca ase o vrut partidele ,cu unii ca ratanul de Șerban Nicolae ,Nicolicea,Alta intrebare..etc nu ma mir ca avem asemenea ambiguități legislative..

  1. Anonim

   Politia locala a fost infintata pentru a prelua o parte din atributiile Politiei nationale si nu pentru a se suprapune una peste alta. Legislatia este ambigua in multe cazuri si mai este problema ca politia nationala nu poate acoperii multe din sarcinile ei si atunci mai apeleaza la politia locala !!

 15. Desfintarea Politiei Locale

  „Fac si ei ce pot” adica nu pot sa faca nimic, nu pot sa reduca sau sa eradicheze mica infractionalitate, cum ar fi cersetoria. Nu-s in stare sa dea o amenda pentru parcarile aiurea. Sa nu vorbim de salariile acestor incompetenti.
  TREBUIE DESFIINTATA aceasta asa zis politie.

  1. Anonim

   si cum ai vrea sa eradicheze cersatoria? prin ce mijloace? exista cadru legal? ce ai vrea sa faca? vorbesti ca unul care nu stie pe ce lume traieste ! de tigani , de minoritati nu te poti atinge, caci asa sunt legile !! legi facute de hoti, pt hoti !!
   amenzi pt nesimtitii cu masini parcate prost, nu se du caci nu sunt lasati de conducere primariei, de Ciunt si Fort ! Crezi ca le este greu sa dea amenzi? dar dupa aceea nesimtitii tot pe Ciunt si Fort ii suna sa-i scape de amenzi

 16. D2to

  Activitatea Poliției Locale este spre ZERO, subordonată primarului și altora, cu salarii mari nejustificate.
  In SUA există polițist sa vâneze homelesii și gunoierii ? Sa țin serioși !
  Total inutili și total nepregătiți acești domni !

 17. Anonim

  Prin țară a început desființarea acestor gornici, care pretind că sunt polițişti. Unii primari, cu mintea sănătoasă şi-u dat seama de inutilitatea acestei institutii si au început d procedurile de desființare.

 18. Anonim

  Vorbiți în necunostiinta de cauza.. Politia Locala face de toate.. În special tot ce tine de lucrări pe partea carosabila.. Parcări blocate.. Problemele legate de firma Brathner.. Citadin.. ADP.. Transurbis..Primarie.. Apa canal.. Pompieri.. Și mai nou o sa fie prezenți în intersecție la dirijat în Locul Politiei Municipiului.. Care nu prea au personal și au foarte mult de lucru.. Deci în concluzie face de toate pt toți..

 19. Anonim

  cand face nu e bine, cand nu face, iar nu e bine

Leave a Comment