Medicii de familie sălăjeni cer venituri mai mari cu 25 la sută

Nemulţumiţi că veniturile lor au rămas aceleaşi, în timp ce ale colegilor lor din sistemul public de sănătate au crescut cu 25 de procente, de la 1 octombrie 2015, medicii de familie i-au scris premierului Dacian Cioloş, cerându-i să înlăture această inechitate.

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizaţii reprezentative ale medicilor de familie la nivel naţional, i-au solicitat primului-ministrul o implicare adecvată în sistemul medicinei primare, criticând, în acelaşi timp, modificările aduse de noul Cod Fiscal şi atrag atenţia că sistemul este subfinanţat.
După cum ne-a declarat dr. Dan Medve, preşedintele Asociaţiei Medicina Familiei Sălaj (asociaţie membră SNMF), de la începutul anului, „prevederile noului Cod Fiscal afectează direct şi discriminatoriu cabinetele medicilor de familie, întregistraţi în majoritatea lor ca persoane fizice cu profesii liberale, având contracte de concesiune cu primăriile”. Medve consideră important ca şi medicii de familie să se bucure de o creştere a veniturilor lunare, aşa cum o fac cadrele medicale din unităţile sanitare publice, unde lefurile au fost majorate cu 25 la sută începând cu 1 octombrie 2015. „Şi noi suntem cadre medicale, şi noi ar trebui să avem venituri mai mari. Tocmai de aceea am solicitat premierului Dacian Cioloş ca valoarea punctului per capita, dar şi valoarea punctului pe serviciu medical să crească, astfel încât să beneficiem de un plus la venituri”, a mai spus reprezentantul medicilor de familie sălăjeni.
O altă revendicare vizează creşterea finanţării medicinei primare prin rectificare bugetară, astfel încât această să ajungă la nivelul recomandat de Banca Mondială, respectiv de 12 la sută din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
„Din statisticile oficiale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rezultă că medicina primară acordă mai mult de 70 la sută din serviciile medicale din sistem, deşi finanţarea actuală a acesteia este de circa 6,5 la sută din FNUASS total. Majoritatea propunerilor noastre privind actualizarea şi modificarea proiectului de Norme la Contractul-cadru s-au lovit de refuzul sistematic al CNAS, motivat prin prevederile deja existente şi în curs de aprobare cuprinse în Contractul-cadru 2016-2017. În momentul actual, consultarea profesioniştilor este pur formală, deciziile fiind luate deja de reprezentanţii CNAS şi ai Ministerului Sănătăţii. Din aceste considerente, solicităm prim ministrului reintroducerea principiului şi activităţii de negociere pentru societăţile profesionale şi patronatele din medicina primară la nivelul contractului-cadru. Solicităm prim ministrului prorogarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 până la 1 iulie şi prelungirea contractelor actuale prin act adiţional (existând precedent) şi retrimiterea proiectului de HG pentru Contractul-cadru 2016 – 2017 către Ministerul de resort şi CNAS, pentru actualizări pe baza negocierii cu furnizorii de servicii de sănătate”, se arată într-un comunicat de presă remis al celor două organizaţii profesionale.

Leave a Comment