La bloc: Amenzi de mii de lei pentru neglijenţă sau rea-voinţă

 

Prin noua lege, aflată în acest moment în faza de proiect, asociaţiile de proprietari sunt obligate să constituie un fond de reparaţii dar şi un fond de rulment, fonduri care să asigure la nevoie, cheltuielile cu reparaţiile, investiţiile sau a oricăror alte probleme care intervin la nivel de asociaţie. Lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane sau scări se vor face, potrivit noilor prevederi, unitar, şi nu pe segmente de clădire, iar modificarea aspectului faţadei se va putea executa pentru întreg imobilul şi nu doar pe segmente.

Legea îi obligă pe proprietari să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv în proprietatea lor individuală, atunci când este necesar să se verifice, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, elemente la care accesul este posibil numai din respectiva proprietate individuală. În cazul în care un proprietar refuză accesul acestor persoane în apartamentul său, când situaţia impune acest lucru, va răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi.
Proiectul cuprinde articole speciale şi pentru proprietarii neglijenţi sau dezinteresaţi. Astfel, „proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu”, se arată în lege.

Totodată, „neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari” se pedepseşte cu amendă substanţială, de la 5.000 lei la 10.000 lei. Dacă prin acţiunile sau inacţiunile sale, un proprietar provoacă daune fie proprietăţii comune, fie altui proprietar, are în sarcină obligaţia de a repara stricăciunile sau de a suporta cheltuielile pentru lucrările de reparaţii. Proiectul detaliază atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia. Astfel, potrivit prevederilor, cenzorul trebuie să aibă studii superioare în domeniile economic, tehnic sau juridic. La nivelul judeţului Sălaj există în prezent 137 asociaţii de proprietari şi un număr de aproximativ 20.000 apartamente. Urmează ca acest proiect să intre în dezbaterile parlamentare.

Alte articole

Leave a Comment