Oricine poate verifica listele electorale

Fiecare alegător poate verifica dacă informaţiile de pe listele electorale sunt corecte. Sesizările cu privire la nereguli trebuie să aibă la bază documente.
Listele electorale permanente pot fi studiate de fiecare alegător interesat să vadă dacă datele personale sau cele ale rudelor sunt corecte. De cele mai multe ori, în zilele care urmează unui scrutin electoral, apar acuze de genul că pe listele electorale erau trecute persoane care nu mai trăiesc sau care au domiciliul în altă localitate sau ţară.
Pentru a evita astfel de situaţii, autorităţile îi îndeamnă pe cetăţeni să verifice listele electorale înainte de data alegerilor. Acest lucru se poate face la primărie, printr-o simplă solicitare verbală.
Persoanele care constată nereguli în listele electorale se pot adresa primăriilor sau Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Sălaj. Conform autorităţilor locale, listele ar trebui să reflecte realitatea, dacă primăriile îşi fac datoria şi informează, în termenul legal de zece zile lucrătoare, decesul unei persoane sau schimbarea stării civile.
În cazul persoanelor care s-au mutat în altă localitate din ţară, transferul pe listele electorale aferente noii localităţi de domiciliu se face automat – prin introducerea noii adrese în baza de date electronică – în momentul în care persoana îşi schimbă documentul de identitate.
Pentru persoanele care locuiesc în străinătate, radierea de pe listele electorale din ţară este posibilă doar în condiţiile în care pe paşaportul românesc este trecut noul domiciliu. În cazul în care în paşaport este menţionată adresa din ţară, nu se face radierea de pe listele electorale, chiar dacă, în fapt, persoana locuieşte în străinătate.
Mai există şi posibilitatea ca un cetăţean, din motive diferite, să ceară excluderea de pe listele electorale. Acest lucru se face doar în baza unei cereri scrise.

Alte articole

Leave a Comment