Totul despre admiterea la facultate în trei dintre cele mai mari centre universitare

Toate facultăţile din ţară au intrat, în aceste zile, în febra admiterii. În calendarul universitar sunt cuprinse, ca în fiecare an, perioada de înscrieri,  probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul celor mai apreciate şi “vânate” Universităţi din România.

Tinerii sălăjeni optează, într-o proporţie de aproape 90 la sută, pentru facultăţile din cadrul universităţilor din Cluj, din motive lesne de înţeles atât pentru cei în cauză, cât şi pentru familiile acestora, care intră şi ele odată cu cei tineri  într-o nouă perioadă plină de greutăţi şi eforturi, inclusiv financiare, dar şi cu  satisfacţii şi împliniri. Cu toate acestea, există oferte atrăgătoare şi din Capitală sau de la Facultăţile din estul ţării.  Facultatăţile de Drept, Medicină, Academia de Studii Economice ori Academia de Poliţie sunt, şi în acest an, printre preferinţele absolvenţilor de liceu din Sălaj, într-o proprţie evident mult mai mică faţă de majoritate, care optează pentru instituţiile din  judeţul vecin.

 Aproape toate drumurile duc la Cluj

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca este, de departe, favorită în alegerile absolvenţilor de liceu. Înscrierile pentru admiterea la cele 21 de facultăţi au început, tinerii având posibilitatea să opteze pentru una din cele 250 de specializări de studiu la nivel de licenţă şi alte aproximativ 200 pentru nivelul de master. Potrivit reprezentanţilor universităţii clujene, există în acest an patru specializări noi, una dintre ele chiar unică la nivel naţional. Celelalte trei specializări sunt „Matematică – Informatică” în limba engleză (la Facultatea de Matematică), specializarea „Economie şi afaceri internaţionale în limba engleză” (la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor) şi specializarea „Media digitală în limba română” (la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării). În ceea ce priveşte specializarea „Biologie Ambientală”, aceasta este unică în România şi are ca scop pregătirea de specialişti care să cunoască speciile protejate la nivelul Uniunii Europene şi care să stăpânească rigorile cercetării pe teren. Pentru admiterea din luna iulie, UBB scoate la concurs 4.915 locuri bugetate, din care 60 pentu rromi, peste 9.000 de locuri cu taxă şi peste 2.700 de locuri pentru învăţământ la distanţă, pentru nivel de licenţă. Perioada de admitere se va finaliza în 31 iulie. În  componenţa universităţii intră 21 de facultăţi, la fiecare dintre acestea fiind organizate probe scrise sau orale pentru testarea . UBB vine totodată şi cu o propunere inedită, un program nou de master în domeniul sănătăţii publice, cu predare în limba engleză. Facultăţile din cadrul UBB vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită. Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi. Taxele de admitere sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi și se încadrează între 30 și  300 lei. Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 variază între 2.000 și 5.500 lei, în funcție de facultate.

Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, Medicină veterinară

UMF Cluj organizează admitere pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” în data de  25 iulie 2016, pentru trei programe de studiu. Pentru anul universitar 2016-2017 au fost puse la dispoziţia candidaţilor un număr de 926 de locuri, dintre care 600 de locuri bugetate şi 326 de locuri cu taxă. „Examenul de admitere se susţine prin probă scrisă, în limba română. Concursul se desfăşoară după sistemul grilă – întrebări cu răspunsuri multiopţionale. Durata probei este de 2 ore”, se arată în comunicat. Perioada de înscriere este 18 – 22 iulie. Un lucru util şi bine de ştiut este faptul că, pe durata înscrierii şi a susţinerii examenului, candidaţii şi însoţitorii acestora pot beneficia de cazare în căminele universităţii, la dispoziţia lor fiind puse circa 500 de locuri de cazare, cu preţuri variind între 25 şi 40 de lei de persoană pe zi. USAMV Cluj-Napoca scoate anul acesta, pentru admitere, 1.787 de locuri la licenţă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Înscrierile au loc până vineri, 22 iulie. Potrivit unui comunicat, la nivel de licenţă, pentru cele 23 de programe de studii acreditate, USAMV Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi 880 de locuri bugetate, din care 3 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă, 677 de locuri cu taxă şi 230 de locuri pentru învăţământ la distanţă. La nivel de master vor fi scoase la concurs 415 locuri la buget, din care 2 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă, şi 279 de locuri cu taxă.

Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Admiterea la Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se face fără examen, după media obţinută la examenul de bacalaureat. La Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii la linia de studiu în limba română vor susţine două teste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 15 la sută , şi chimie, cu o pondere de 15 la sută, iar media de bacalaureat are o pondere de 70 la sută. USAMV Cluj-Napoca are astăzi în componenţa sa cinci facultăţi – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor. UTCN oferă la admiterea din acest an 99 de programe de studii la licenţă şi 103 la masterat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) oferă viitorilor studenţi, pentru admiterea din acest an, 3.200 de locuri la buget pentru învăţământul de licenţă şi 2.300 de locuri cu taxă. Potrivit reprezentanţilor UTCN, cele 12 facultăţi ale universităţii, dintre care nouă se află în Cluj-Napoca şi trei la Baia-Mare, cu extensii universitare în localităţile Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău, pun la dispoziţia viitorilor studenţi 99 de programe de studii de licenţă, în limba română, precum şi în limbile engleză şi germană. Concursul de admitere va consta în examen scris şi/sau probe de aptitudini pentru unele facultăţi, iar pentru altele, concursul va fi la alegere, în funcţie de media examenului de Bacalaureat sau de media între nota obţinută la Bacalaureat la una dintre disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, economie şi media la examenul de bacalaureat Înscrierile pentru admiterea în cadrul Universităţii Tehnice, UTCN încep luni şi se vor încheia în 22 iulie pentru facultăţile cu probe scrise, respectiv în 25 iulie pentru facultăţile care organizează concurs de dosare. De asemenea, pentru cei care au absolvit deja studiile de licenţă, UTCN oferă un număr de 1.900 de locuri la buget şi 1.944 de locuri cu taxă, la cele 103 programe de studii de masterat. Înscrierile se vor desfăşura până în 25 iulie 2016. De asemenea, în cadrul Universităţii Tehnice funcţionează Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, care organizează şi derulează activităţi şi programe de educaţie continuă, cursuri postuniversitare, programe şi cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

 Artă şi Design 

Universitatea de Artă şi Design (UAD) are în componenţă două facultăţi- cea de Arte Plastice şi cea de Arte decorative şi Design. În total, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, universitatea oferă 153 de locuri la buget şi 156 cu taxă. Dintre specializările oferite de Facultatea de Arte Plastice, cea mai căutată este cea de Grafică (26 de locuri la buget, 33 la taxă), urmată de Fotografie – videoprocesare computerizată a imaginii (18 locuri la buget, 29 taxă) şi de Pictură (20 de locuri buget, 4 taxă), Sculptură (10 buget, 9 taxă), Conservare şi restaurare (8 buget, 6 taxă). La Facultatea de Arte Decorative şi Design, cea mai căutată specializare este cea de Design, unde sunt 25 de locuri la buget şi 24 în regim cu taxă, urmată de Modă – design vestimentar (18 buget, 6 taxă), Istoria şi teoria artei (10 buget, 15 taxă), Arte textile – design textil (9 buget, 19 taxă) şi Ceramică – Sticlă – Metal (9 buget, 11 taxă). În ceea ce priveşte calendarul admiterii, în data de 22 iulie se vor încheia înscrierile, taxa de înscriere fiind de 200 de lei pe candidat, iar în 25 iulie are loc examinarea. La examinare, candidaţii vor susţine probe diferite, în funcţie de specializarea aleasă. Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, prin cele două facultăţi ale sale – Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea Teoretică, universitatea pune la dispoziţia viitorilor studenţi 173 de locuri la nivel licenţă, din care 131 la buget şi 42 cu taxă. Taxa de înscriere este de 150 de lei, iar cea de şcolarizare este cuprinsă între 2.500 de lei şi 2.750 de lei. La Academia de Muzică se susţine concurs de admitere şi se organizează probe de aptitudini muzicale. Înscrierile pentru admitere la această universitate au început marţi.

 350 de locuri la nivel de licenţă la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir”

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” organizează admitere la nivel de licenţă în perioada 8 iunie – 25 iulie, dar şi în perioada 31 iulie – 24 septembrie. Universitatea oferă 200 de locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 150 de locuri la învățământ frecvență redusă. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat. Perioada de admitere este 12-31 iulie 2016. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile şi a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul UBB.

Bucureşti:  Politehnică, ASE, SNSPA, Drept

Pentru studii de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget și 6.000 cu taxă. Modalitatea de admitere la Universitatea din București variază în funcție de facultate, specializare, forma de învățământ și se organizează în 4 forme distincte: admiterea pe bază de examen, admiterea pe baza mediei de la bacalaureat și eseu motivațional, admiterea pe baza unei formule mixte, admiterea pe baza mediei de la bacalaureat.

Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de masterat, Universitatea din București oferă 7.400 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.400 de locuri la buget și 4.000 cu taxă. La Universitatea Politehnica Înscrierea candidaților la concursul de admitere se va desfășura în perioada 18-23 iulie, zilnic, între orele 9,00-16,00, iar concursul pentru admiterea în anul universitar 2016-2017 are loc în zilele de 25 și 26 iulie. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10,00 și va avea o durată de două ore. Testul de competență lingvistică pentru candidați ai Facultății de Inginerie în Limbi Străine (pentru cei care nu posedă un certificat de competență lingvistică) se susține în ziua de 22 iulie. Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune, în septembrie.

Pentru absolvenții cu diploma de inginer, facultățile organizează înscrierea la masterat timp de 10 zile după terminarea susținerii examenului de Licență: 11-22 iulie, între orele 9,00 — 15,00. A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învățământul universitar de masterat este în august — septembrie.  Academia de Studii Economice ASE, Înscrieri pentru admitere facultate 2016 la Academia se Studii Economice se vor putea face între 18 și 21 iulie (9,00-16,00), 22 iulie (9,00-12,00). În 22 iulie, vor fi afișate rezultatelor obținute la eseul motivațional, iar pe 25 iulie se va susține testul de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate. Afișarea listelor cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la buget, la taxă și cu cei aflați în așteptare se va face pe 26 iulie.

Depunerea diplomelor de bacalaureat sau a adeverințelor care atestă promovarea examenului de bacalaureat din 2016 în original și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare se va face între 27-29 iulie, iar afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și taxă și a celor respinși — pe 1 august. Şi la SNSPA se mai pot face înscrieri până sâmbătă. Înscrierile pentru admiterea la facultățile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) se vor face din 15 iulie până pe 23 iulie. SNSPA va scoate la concurs 225 de locuri finanțate de la buget la Facultatea de Administrație Publică, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice — 200 de locuri, la Facultatea de Management  sunt 75 de locuri iar la Facultatea de Științe Politice sunt 250 locuri.

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Absolvenții de liceu din afara Iașului se vor putea înscrie la facultate de acasă, din fața calculatorului. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează înscrieri online pentru toate cele 15 facultăți ale sale, adică 3.415 locuri de la buget. Numărul de locuri, pe fiecare facultate, este următorul: Facultatea de Biologie – 165 de locuri de la buget, 30 de locuri cu taxă, Facultatea de Chimie – 115 de locuri de la buget, 15 de locuri cu taxă, Facultatea de Drept – 200 de locuri de la buget, 155 de locuri cu taxă, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 850 de locuri de la buget, 985 de locuri cu taxă. Facultatea de Educație Fizică și Sport – 75 de locuri de la buget, 48 de locuri cu taxă; Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice- 250 de locuri de la buget, 444 de locuri cu taxă, Facultatea de Fizică – 91 de locuri de la buget, 11 de locuri cu taxăFacultatea de Geografie și Geologie – 271 de locuri de la buget, 213 de locuri cu taxă, Facultatea de Informatică – 300 de locuri de la buget, 90 de locuri cu taxă; Facultatea de Istorie – 100 de locuri de la buget, 90 de locuri cu taxă;

Facultatea de Litere – 408 locuri de la buget, 229 de locuri cu taxă;
Facultatea de Matematică – 110 locuri de la buget, 20 de locuri cu taxă;
Facultatea de Psihologie și Științele Educației – 315 locuri de la buget, 284 de locuri cu taxă; Facultatea de Teologie Ortodoxă – 130 de locuri de la buget, 100 de locuri cu taxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 35 de locuri de la buget, 20 de locuri cu taxă,Admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc în perioada 18-23 iulie 2016, atât pentru licență, cât și pentru master. Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri bugetate la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment