Stagiu de pregătire practică cu multiple valenţe formative (profesionale, culturale şi lingvistice) adresat elevilor de la Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” din Șimleu Silvaniei

Seria proiectelor europene Erasmus+ derulate de-a lungul timpului la Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu”din Şimleu Silvaniei a fost completată în acest an şcolar de unul dedicat elevilor, demarat în concordanţă cu nevoile acestora. Este vorba despre un proiect de mobilitate VET, promovat prin programul Erasmus+ KA102, intitulat Designing Web Pages Using Programming Environment (Designul paginilor web folosind medii de programare).
Perioada implementării proiectului este septembrie 2016-iunie 2017, iar demararea acestuia s-a produs în urma identificării unei nevoi stringente în rândul elevilor: participarea redusă şi conjuncturală a elevilor absolvenţi ai specializării Matematică-Informatică la examenul de certificare a competenţelor profesionale la informatică, dublată de alegerea unor teme modeste (din domeniul web designului) în vederea lucrării finale, care atestă de multe ori doar atingerea unui nivel de începător în domeniu. S-a dorit, astfel, eliminarea acestui punct slab prin implicarea a 20 de elevi de la specializarea Matematică-Informatică în activităţi ce urmăresc dezvoltarea profesională concretizată în stagii de pregătire practică realizată la standarde europene în companii specializate în informatică din Granada, Spania.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competenţelor-cheie digitale, a aptitudinilor, abilităţilor practice specifice mediului de programare şi design web care să permită elevilor elaborarea unor produse finale în acord cu cererea mediului de afaceri pentru pagini web. Dezideratul dezvoltării unor astfel de competenţe îl reprezintă asigurarea şi stimularea inserţiei participanţilor pe o piaţă a muncii foarte competitivă şi dinamică, bazată pe aplicaţii. Dintre obiectivele specifice, amintim dezvoltarea competenţelor practice pe bază de programare PHP cu finalitate în designul şi crearea paginilor web şi dezvoltarea competenţelor practice de gestionare primară a bazelor de date relaţionale MySQL prin intermediul limbajului PHP în vederea dezvoltării de pagini web ce conţin baze de date. Nu în ultimul rând, se urmăreşte şi diversificarea experienţei multiculturale şi lingvistice a elevilor implicaţi, fiind vorba despre un parteneriat transnaţional de plasare timp de trei săptămâni încompanii din Granada, Spania. Elevii implicaţi au devenit posesorii unor certificate de mobilitate Europass care le atestă, la nivel european, competențele câştigate în acest timp.
Stagiul de pregătire practică a fost conceput pe o durată de trei săptămâni şi a presupus participarea elevilor în două serii a câte 10 elevi implicaţi, iar mobilităţile au fost programate în ultima săptămână din ianuarie – primele două săptămâni din februarie 2017, respectiv ultima săptămână din aprilie – primele două din mai 2017. Participanţii primei serii sunt: Bălaj Narcisa, Bălănean Dan Ioan, Blaga Daria, Brăban Andra, Dragoş Diana, Dumbravă Gabriel, Pop Aida Andrada, Tegzeş Bogdan Florin, Torge Adelin şi Varga Adrian Vasile, însoţiţi fiind de prof. dr. Mircea Brăban. Elevii beneficiari ai stagiului în cadrul celei de-a doua serii sunt: Buboiu Ioana Maria, Ember Denisa, Haiduc Miruna, Grecu Andrada, Moisi Teofana Ionela, Nemeş Daniel, Paşca Horia, Rusu Vlad, Sârca Ioana şi Takacs Erik, însoţiţi de profesoara Anca Ioana Mureşan.
Reîntorşi la şcoală, aceştia au apreciat pozitiv experienţa profesională acumulată în cadrul firmei specializate de informatică la care au fost distribuiţi, gradul de pregătire a celor care s-au ocupat de ei, noţiunile de informatică asimilate şi consolidate prin intermediul sarcinilor de lucru şi, nu în ultimul rând, atmosfera de echipă ce s-a generat în vederea facilitării realizării produsului final individual – un site web care să îmbine limbajele de programare HTML, PHP şi cel de stilizare CSS. Aceste lucruri reies din mărturisirea unei eleve implicate în prima mobilitate a proiectului: “Având în vedere că scopul proiectului a fost introducerea noastră în tehnicile de programare şi de creare a site-urilor web, formarea noastră pe acest plan a avut loc într-o firmă specializată unde munca efectivă cu oameni din domeniu a devenit cheia succesului dobândit. Stagiul a constat în realizarea unui site web îmbinând limbajele deprogramare HTML, PHP şi cel de stilizare CSS, dar şi în desfăşurarea unei activităţi de echipă care ne-a făcut să înţelegem sensul expresiei “teamwork”. Programul a presupus o activitate de şase ore pe zi, timp în care ne-am dezvoltat atitudinea proactivă şi abilităţile de programare, desigur, cu ajutorul angajaţilor firmei.”
Experienţa profesională trăită de elevi în firmele specializate la care au fost repartizaţi este are o dublă menire şi semnificaţie: atât îmbunătăţirea competenţelor informatice în crearea şi designul paginilor web care să favorizeze elaborarea unor lucrări la standarde calitative şi ştiinţifice înalte (sub forma produselor finale susţinute în cadrul examenului de atestare a competenţelor profesionale în informatică la absolvirea liceului), cât şi asigurarea unor mai mari şanse de integrare pe piaţa muncii, tocmai pentru că aceste abilităţi de programare web sunt în concordanţă cu cererea mediului de afaceri.Din rândul activităţilor ce sunt deja în desfăşurare pentru a valorifica şi dovedi sustenabilitatea pregătirii informatice efectuate, menţionăm:
– crearea portofoliului digital al proiectului (conţinând 20 de pagini web tratând teme diferite alese de elevi împreună cu mentorii lor din timpul stagiului, pagini web care vor face obiectul lucrării de atestare a competențelor de informatică ale elevilor)
– reactualizarea site-ului web al şcolii cu pagini web create de către elevii implicaţi (o pagină de vizualizare a orarului profesorilor colegiului, gestionând o bază de date complexă ce face apel la vectori;
– crearea unui site web adiacent site-ului școlii și care descrie toate proiectele europene ale unității din anul 2002 până în prezent, cu date despre proiect, imagini, rezultate, impact)
– crearea unei baze de date cu toate cele 505 firme specializate cu care operează compania din Granada la care au fost găzduiți stagiarii, bază de date conectată online și care poate fi accesată de pe pagina web a companiei.
Deşi proiectul în discuţie are un profil ştiinţific, de formare profesională, s-a acordat atenţie şi celorlalte competenţe adiacente, ce derivă din acest stagiu ce a presupus o şedere de trei săptămâni în Spania – competenţa lingvistică şi cea culturală. Competenţele de comunicare au fost extinse printr-o pregătire lingvistică iniţială în limba engleză, în virtutea utilizării acestei limbi timp de trei săptămâni, dar şi în vederea stăpânirii unui limbaj tehnic necesar în abordarea sarcinilor de lucru specifice.De asemenea, înainte de plecare, elevii au parcurs un curs on-line de limbă spaniolă pentru a asimila elemente de bază în vederea comunicării în această limbă romanică şi pentru a realiza unele conexiuni cu limba română.
În virtutea dobândirii unei competenţe multiculturale, timpul liber al elevilor beneficiari a fost riguros organizat, astfel că sfârşiturile de săptămână au fost dedicate vizitării unor oraşe sau ţinuturi cu o semnificativă încărcătură cultural-istorică sau frumuseţe panoramică: Sevilla, Cordoba, Malaga, Gibraltar şi, desigur, Granada cu împrejurimile sale. Elevii au fost plăcut impresionaţi de diversele vestigii culturale descoperite în Sevilla (catedrala ce adăposteşte mormântul lui Cristofor Columb, poarta cunoscută sub numele de “Puerta del perdon”, „Plaza Espagna”), de moscheea spectaculoasă aflată în vecinătatea palatului regal din Cordoba, edificii care amintesc mereu de cele două civilizații care s-au împletit timp de șapte secole pe teritoriul andaluz, de catedrala din Malaga, un edificiu cultural ce combină elemente gotice, renascentiste şi neo-clasiciste, aflat la câteva minute de plimbare până la locurile unde a copilărit renumitul Pablo Ruiz Picasso, al cărui muzeu l-au vizitat. De asemenea, Malaga a impresionat elevii prin climatul său de port mediteranean. Priveliştea splendidă a Gibraltarului a oferit elevilor o întâlnire cu natura în habitatul maimuţelor Barbary macaques, singurul loc din Europa unde trăiește o populaţie de maimuţe sălbatice, le-a arătat pe viu ce înseamnă ”Coloanele lui Hercule” despre care citiseră în legendele și miturile Greciei Antice, chiar dacă cele de pe continentul african se vedeau mai puțin clar în zare și le-a oferit o imagine a importanței strategice încă din secolele trecute a acestui loc unde se termină ”Mare Nostrum” și de unde se poate, de fapt, controla intrarea și ieșirea în Marea Mediterană.
După-amiezele celei de-a doua săptămâni au fost dedicate descoperirii frumuseţilor Granadei şi împrejurimilor sale, noi repere pentru bogăţia culturală a Spaniei, dintre care menţionăm cartierul Albaicin, vechi cartier maur, ce încă păstrează contururile originale, splendidul complex cultural Alhambra cu cele două palate păzite de citadela adiacentă, un spaţiu cultural unde “regăsirea de sine este iminentă”, aşa cum mărturisea una dintre elevele implicate. Impresionanta Catedrală din Granada, Capilla Real (Capela Regală, locul de odihnă al Monarhilor Catolici Ferdinand de Aragon şi Isabella de Castilia), mănăstirile San Jeronimo, La Cartuja, bazilica San Juan de Dios, dar şi parcul ce poartă numele celui mai popular poet spaniol, Federico Garcia Lorca (unde se regăseşte şi una dintre casele memoriale) au reprezentat alte puncte de atracţie turistică şi culturală de care elevii participanţi s-au putut bucura.
O a patra competenţă dezvoltată de către elevi o reprezintă cea socială, având în vedere că a fost vorba despre o şedere de trei săptămâni într-o companie europeană, într-un mediu multinaţional, interacţionând cu vorbitori de etnii, apartenenţă rasială şi credinţe diferite. Toate acestea au fost menite să-i formeze atât profesional (în domeniul informaticii şi în cel lingvistic), cât şi ca oameni (să le extindă orizontul cultural, să îi facă mai îndrăzneţi, mai sociabili, mai siguri pe propriile forţe).
Dacă din partea elevilor participanţi, feedback-ul oferit în urma acestei experienţe a fost împărţit echilibrat între câştigul profesional şi cel cultural, pentru şcoala noastră câştigul este materializat în ei, în elevii care ne-au reprezentat în acele firme specializate şi, mai ales, în ceea ce pregătirea acumulată le va permite să întreprindă în prezent, dar şi în viitor. De data aceasta, prin aceşti elevi implicaţi într-o asemenea activitate vizând dezvoltarea profesională prin stagii de formare în domeniul informaticii, colegiului nostru i se atribuie o dimensiune europeană, devenind parte a procesului de internaţionalizare.

Prof. dr. Mircea Brăban
C.N. „Simion Bărnuţiu”,Şimleu Silvaniei

Alte articole

Leave a Comment