Se dă startul înscrierilor la grădiniţă

Părinţii care vor să-şi înscrie copiii la grădiniţă vor putea face acest lucru începând chiar din această lună. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure toate măsurile necesare şi să respecte toate etapele calendarului înscrierii în grădiniţă, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie 2016.

Conform MENCS, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2016-2017, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Astfel, reînscrierile se vor desfăşura în perioada 4 – 20 mai, iar înscrierile în două etape: 23 mai – 17 iunie, respectiv 27 iunie – 29 iulie.
Potrivit sursei citate, orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv virtual pe site-ul unităţii de învăţământ – dacă există.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare – copii de 5 ani, grupa mijlocie – copii de 4 ani şi grupa mică – copii de 3 ani. În baza unei Hotărâri de guvern nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Criterii de departajare

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, dar şi criterii de departajare specifice – elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ).
Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august. Potrivit MECS pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere – înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei -număr de copii pentru care a fost proiectată; numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, pe grupe de vârstă: mică, mijlocie şi mare; criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor şi numărul de copii reînscrişi – înscrişi zilnic, în perioada stabilită, din totalul disponibil.
În judeţul Sălaj sunt 196 de grădiniţe de stat şi patru private, iar numărul preşcolarilor este de peste 7.300, în scădere comparativ cu anul şcolar anterior 2014-2015 când au fost înregistraţi în evidenţele Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj circa 7.500 de preşcolari.

Alte articole

Leave a Comment