Sălajului i s-au alocat peste 129.000 de lei pentru rechizite şcolare

Peste 7.200 de elevi care provin din familii cu o situaţie materială precară din judeţul Sălaj vor primi şi în anul şcolar 2015 -2016 rechizite gratuite din partea Guvernului. Ministerul Educaţiei a publicat, la începutul acestei luni, sumele repartizate pentru achiziţionarea rechizitelor şcolare, iar Inspectoratului Şcloar Judeţean (ISJ) Sălaj i s-a alocat suma de 129.985 de lei.

Numărul estimativ al beneficiarilor care urmează să primească rechizite gratuite în judeţul nostru este de 7.277 de elevi. Valoarea maximă a fiecărui pachet de rechizite şcolare este în valoare de 25 lei pe pachet-elev din învăţământul primar şi 30 lei -pachet/elev din învăţământul gimnazial.
Pachetele conţin materiale comune ciclului primar şi cel gimnazial, dar şi rechizite diferenţiate în funcţie de clasă. De exemplu, toţi beneficiarii primesc caiete, ascuţitoare, radieră, creion şi pix, la care se adaugă acuarele, riglă, penar, creioane colorate, stilou, beţişoare sau ghiozdan pentru elevii de clasa I şi şablon Harta României, vocabular pentru clasele II-IV, trusă de geometrie-clasele V-VIII.
De acest ajutor din partea statului pot beneficia elevii care sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, ce frecventează cursurile de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50 la sută din salariul de bază minim brut pe ţară. Astfel, părinţii cu posibilităţi materiale modeste trebuie să întocmească dosarele cu documentele cerute de lege, pe care trebuie să le depună la secretariatele unităţilor de învăţământ unde învaţă copiii lor.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. De asemenea, dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
Suma repartizată de Guvern judeţului Sălaj pentru achiziţionarea de rechizite în anul şcolar 2016-2017 este mai mincă comparativ cu anul şcolar în curs. În 2015-2016, numărul elevilor care au beneficiat de rechizite a fost de aproximativ 8.850 de elevi suma alocată fiind de 207.330 de lei. Majoritatea elevilor care beneficiază de aceste rechizite provin din mediul rural.

Leave a Comment