S-a dat startul înscrierilor în clasele I şi pregătitoare

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până în data de 31 august inclusiv, care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi a căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculaţi doar pentru anul şcolar 2016-2017, în clasele I deja existente pe locurile disponibile.

Potrivit unor informaţii furnizate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj, locuri în clasele I sunt disponibile doar în clasele pregătitoare din anul şcolar 2015-2016 care au avut mai puţin de 25 de elevi. Astfel, cererile pentru înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc şapte ani până în 31 august 2016 şi care n-au fost înamatriculaţi anul trecut în învăţământul primar pot fi depuse de părinţi până în 28 februarie la şcoli. “Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu, precum și prin publicarea pe site-ul ISJ. Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate se face până în 28 februarie”, se arată în procedură.

Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online. În solicitările părinților,  tutorilor, respectiv reprezentanților legali se va menționa cauza amânării înscrierii în învățământul primar. Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile. Solicitările vor fi verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise Inspectoratului Şcolar spre avizare. Acesta din urmă va verifica datele primite de la unitățile de învățământ, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinților, vor aviza solicitările şi le vor transmite spre aprobare la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Şiintifice (MENCS). Ministerul va verifica listele cu solicitările de înscriere în clasa I şi va trimite inspectoratelor şcolare aprobarea acestora. Dacă vor exista şcoli în care numărul de cereri va depăşi numărul de locuri disponibile, înscrierea în clasa I va fi făcută în periaoda 11-16 martie în baza unor criterii generale şi specifice de departajare.

 Înscrierea în clasa pregătitoare începe săptămâna viitoare

Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2016-2017, va începe luni 29 februarie şi va dura până în 18 martie, conform Ministerului Educaţiei. A doua etapă de înregistrare în clasa pregătitoare, care va fi destinată copiilor necuprinşi într-o şcoală sau neînscrişi în prima etapă, va avea loc în perioada 30 martie – 8 aprilie. Principala noutate adusă de autorităţi, începând cu acest an, este că părinţii nu mai pot cere înscrierea în clasa I a copiilor care n-au parcurs clasa pregătitoare. Practic, procedura de înscriere directă în clasa I ce se desfăşoară între 22 şi 28 februarie este una excepţională, valabilă doar pentru anul şcolar 2016-2017. În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de şase ani înainte de 31 august. Totodată, se pot depune cereri şi pentru cei care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, chiar şi după această perioadă, însă numai dacă dezvoltarea psihosomatică a copiilor este corespunzătoare. În acest sens, copiii vor trebui să fie evaluaţi psihosomatic.

Alte articole

Leave a Comment