Proiect Erasmus+ la Şcoala Gimnazială nr. 1 Vârşolţ

Proiectul Erasmus+ ,,Act like a pro, preserve H2O” de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Vârşolţ, a fost aprobat. Coordonatorul proiectului este doamna director prof. Denes Irina, care a avut nenumărate proiecte etwinning, reușind și a doua oară ca școala noastră să obțină titlul de Școală eTwinning. Partenerii proiectului  Erasmus+ ,,Act like a pro, preserve H2O” sunt cinci şcoli din Ungaria, Turcia, Italia, Portugalia și Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț. Proiectul are ca scop principal dorinţa de a crea o cooperare internațională care să crească nivelul de conștientizare al participanților direcți și indirecți în ceea ce privește importanța apei în viața oamenilor, probleme generate de gestionarea iresponsabilă a apei.

Având în vedere că apa este un element fundamental al existenței noastre pe Pământ și, în ciuda acestui fapt, uneori avem tendința să neglijăm acest lucru. Absența apei face imposibil ca organismul viu să supraviețuiască. Cu toate acestea, statisticile arată că peste un miliard de oameni din întreaga lume au acces limitat la rezervele de apă dulce. Mai puțin de 3 % din rezervele mondiale de apă sunt potabile, în timp ce 2.5 % sunt depuse în stare solidă pe continente reci. Ca urmare, omenirea are acces direct la doar 0.5 % din apa dulce din lume pentru a-i satisface nevoile.
Luând în considerare cifrele de mai sus, lipsa de responsabilitate în consumul de resurse de apă dulce poate genera o criză care poate afecta în continuare miliarde de oameni. Proiectul este conceput datorită ameninţărilor reale, încercând să se educe generația tânără în această problemă contribuind la dezvoltarea lor, transformând-ui în viitorii adulți responsabili.
Pentru atingerea scopului şi obiectivelor proiectului, echipele se vor implica în activități locale și schimburi de experienţă internaționale. Aceștia își vor folosi resursele pentru a proiecta materiale precum crearea de afișe în format digital și scris, proiectarea propriilor hărți ale instalațiilor de apă din zonă, vor realizeaza sondaje și chestionare, astfel încât să investigheze și să măsoare consumul de apă și să analizeze impactul. Cu sprijinul cadrelor didactice se vor organiza campanii comunitare de informare a cetățenilor cu privire la efectele gestionării iresponsabile a apei și se vor crea materiale informative precum realizarea pliantelor. Mai mult decât atât, vor realiza investigații în comunitatea școlară și vor avansa soluții pentru a transforma școlile într-un mediu prietenos cu apa.
Proiectul este conturat pe durata a doi ani şcolari şi include evenimente de mobilitate europeană pentru cadrele didactice şi elevii şcoliilor participante la proiect.

prof. Jozsa Marcela – Şcoala Gimnazială nr.1 Vârșolț

Leave a Comment