Profesorii suplinitori se pot titulariza fără examen

Profesorii suplinitori se pot titulariza fără examen

O săptămână au la dispoziţie suplinitorii calificaţi care predau în unităţile de învăţământ să-şi depună cererile pentru a deveni titulari pe post. Însă, pentru acest lucru, cadrele didactice trebuie îndeplinească o serie de condiţii.

Inspectorul general şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Ioan Abrudan, ne-a declarat că aceasta este una dintre măsurile tranzitorii aplicate de Ministerul Educaţiei pentru aplicarea unor articole din noua Lege a Educaţiei înainte de 1 septembrie 2011. Printre aceste măsuri se numără şi prevederea referitoare la titularizarea profesorilor suplinitori. Mai precis, cadrele didactice calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar prin suplinire în acest an şcolar, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii trei ani, obţinând cel puţin nota 7 (şapte), devin titulare ale unităţii de învăţământ respective dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale: dacă se certifică viabilitatea postului şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord. O altă condiţie este şi aceea ca postul didactic să fie complet, să nu fie rezervat şi să aibă o viabilitate de cel puţin patru ani, a declarat Abrudan. Potrivit acestuia, din cele 3.500 de cadre didactice care predau în unităţile de învăţământ din judeţ, aproximativ 500 sunt suplinitori calificaţi.

Cadrele didactice în cauză se pot adresa consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul şcolar 2010 – 2011, prin depunerea unei cereri până la data de 25 februarie. Consiliile de administraţie vor comunica în scris, până la data de 2 martie, cadrelor didactice solicitante motivele acordului sau ale refuzului acordării titularizării pe catedra ocupată prin suplinire în anul şcolar 2010-2011. Listele finale validate de consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar se afişează la sediul instituţiei până la data de 8 martie 2011, iar contestaţiile se depun în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listei şi se vor soluţiona până la data de 11 martie.

Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile menţionate anterior devin titulare pe posturile respective începând de anul şcolar viitor.

Leave a Comment