Profesorii sălăjeni se pot înscrie la Definitivat

Cadrele didactice din Sălaj care doresc să obțină definitivarea în învățământ se pot înscrie la nivelul şcolilor până în 19 octombrie, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei Naţionale. Dosarele candidaţilor vor fi validate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj până la finele lunii, inspecțiile de specialitate urmând să fie efectuate până la la finele lunii mai 2019. Susţinerea probei scrise a examenului naţional de definitivare în învăţământ este programată în 24 iulie 2019, nota minimă de promovare fiind 8. Rezultatele vor fi publicate în 31 iulie 2019, iar contestaţiile vor putea fi depuse până în 1 august. Afişarea rezultatelor finale, după finalizarea contestaţiilor, se va face în 5 august.

Potrivit Ministerului, pentru a se putea înscrie la examen, stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare sunt condiţionate de achitarea unei taxe de 300 de lei.

Structura examenului pentru obţinerea primului grad didactic în învăţământ are două etape: prima este eliminatorie şi constă în susţinerea a două inspecţii de specialitate şi evaluarea portofoliului profesional; etapa a doua constă într-o probă scrisă, cu o durată de patru ore, cu subiecte doar din disciplina de specialitate, metodică şi, după caz, didactică. Portofoliul profesional trebuie alcătuit de fiecare candidat și este evaluat de către comisia care efectuează cea de-a doua inspecţie de specialitate, nota fiind în luată în calcul la media finală a examenului de definitivat.

Cei care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Alte articole

Leave a Comment