Profesorii încep exemenele de Definitivat

Proba scrisă din cadrul Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2020, se va desfășura începând de astăzi, 22 iulie, de la ora 10, la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. Dintre cei 101 candidați înscriși, participă la examen 94 candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective). Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială candidații care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie 2020. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, pentru evaluare. În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați. Proba scrisă va începe la ora 10. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.

Leave a Comment