Primăvara în ochii copiilor

Motto: „Primăvara este dimineaţa anului”(Hagop Baronian, 1842 – 1891, scriitor armean)

Proiectul educativ „Primăvara în ochii copiilor”, care se derulează la Şcoala Gimnazială „Silvania” din Şimleu Silvaniei, a ajuns la cea de-a treia ediţie. Acesta a fost promovat pentru a-i încuraja pe elevi în etalarea calităţilor necesare unui mod de viaţă corect, devenind oameni activi, cu un înalt simţ civic. Proiectul, iniţiat şi coordonat de profesoara pentru învăţământul primar Cristina Georgeta Teieru în anul şcolar 2010-2011, implică toate cadrele didactice şi pe cei 432 de elevi ai acestora din cele 21 de clase din ciclul primar, inclusiv clasa pregătitoare.
Valenţele educative ale proiectului sunt mai mult decât grăitoare în formarea personalităţii copiilor, urmărind: dezvoltarea sentimentelor adevărate de iubire şi de dragoste faţă de cei dragi; consolidarea semnificaţiilor zilelor „Mărţişorului” şi de „8 Martie”; valorificarea potenţialului creator al elevilor; dezvoltarea simţului estetic şi a spiritului de competiţie; cultivarea dragostei, respectului şi preţuirii tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român. Astfel, printre obiectivele proiectului s-au regăsit şi se regăsesc, printre altele: dezvoltarea imaginaţiei şi formarea de abilităţi practice; cultivarea respectului faţă de făuritorii de artă; încurajarea schimbului de experienţă între clasele de elevi.
În acest context, sunt edificatoare activităţile desfăşurate de cele 21 de învăţătoare cu elevii: primăvara în legende, poezii şi cântece; despre zăpadă şi ghiocel; legenda şi semnificaţia „mărţişorului”; importanţa zilelor de „1 Martie” şi de „8 Martie”; confecţionări de mărţişoare şi de felicitări tematice. Din nou, prin „expoziţia tematică cu vânzare”, elevii au demonstrat că au imaginaţie, pricepere şi talent, calităţi reflectate de frumuseţea şi originalitatea mărţişoarelor şi a felicitărilor confecţionate de ei.
Şi anul acesta, deschiderea expoziţiei a fost făcută de profesoara pentru învăţământul primar Cristina Georgeta Teieru – coordonatoarea proiectului, în prezenţa unei asistenţe entuziaste, reprezentată de elevi, de cadre didactice şi de părinţi. De asemenea, despre importanţa proiectului şi semnificaţia expoziţiei au vorbit profesoarele: Angela-Maria Lipo – directoarea şcolii şi Marioara Ghile – directoare adjunctă.
Ca în ceilalţi doi ani, fondurile băneşti obţinute vor fi utilizate pentru organizarea activităţilor din cadrul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului şi cele ale ediţiei viitoare a acestui important proiect, menit să promoveze idealurile culturale individuale, formate în spiritul valorilor de marcă ale umanismului.
Prof. Marin Ştefan

Alte articole

Leave a Comment