Peste 140 de elevi au absentat de la simularea Examenului de Evaluare Naţională

Simularea probelor scrise din cadrul Examenului de Evaluarea Naţională – la clasele a VIII-a a început luni, 22 februarie, în toată ţara, inclusiv în judeţul Sălaj unde 2.332 de elevi erau aşteptaţi să participe la simularea probei de Limba şi Literatura Română.

Din păcate însă, nu toţi elevi au fost curioşi să vadă cât de bine sunt pregătiţi pentru examenul din vară, 146 dintre aceştia lipsind de la simularea primei probe a Evaluării Naţionale. Potrivit unor informaţii furnizate de Marcel Lucaciu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar (ISJ) Sălaj pentru prima probă a Examenului de Simulare Naţională care s-a desfăşurat luni, 22 februarie, s-au înscris 2.332 de elevi din care s-au prezentat 2.186 de elevi. Niciunul din elevii prezenţi la prima probă nu a fost eliminat din examen, nefiind semnalate situaţii deosebite. Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a VIII-a va continua marţi – 23 februarie cu examenul la matematică, respectiv miercuri, 24 februarie cu proba la limba şi literatura maternă. Potrivit procedurii privind organizarea şi desfăşurarea Simulării Evaluării Naţionale şi a Examenului de Bacalaureat Naţional, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, probele scrise vor începe la ora 9, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Timpul de lucru este de două ore pentru clasele a VIII-a şi trei ore pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a pentru care Simularea va fi în perioada 7-10 martie 2016. Sălile de clasă în care se susţin probele, sălile în care se descarcă şi multiplică subiectele, precum şi sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările  vor fi dotate toate cu sisteme de supraveghere video şi audio. Evaluarea lucrărilor scrise se va realiza de către profesorii evaluatori din unitatea de învăţământ în care se desfăşoară simulările naţionale. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori evaluatori dintre care un profesor care predă la clasă. Dacă nu sunt suficienţi profesori de specialitate în şcoală, există şi posibilitatea evaluării cu un profesor dintr-o altă şcoală. Rezultatele obţinute la simulările naţionale vor fi afişate în data de 4 martie 2016 şi ele nu se contestă. Notele de la simulare pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. Rezultatele de la simulări vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri menite să îmbunătăţească performanţele şcolare. Fiecare unitate de învăţământ va elabora un raport pe care îl va transmite Inspectoratului Şcolar. Raportul va include şi un plan de măsuri remediale, acolo unde acest lucru se va impune. În judeţul Sălaj, Simularea Evaluării Naţionale la clasele a VIII-a se desfăşoară în 59 centre de examen la care au fost arondate 98 unităţi de învăţământ. Dintre cele 59 centre de examen 44 sunt şi centre de comunicare. Pentru probele scrise la Limba şi literatura română şi la matematică s-au înscris 2.333 de elevi, iar pentru proba de Limba şi literatura maternă 525 elevi din care 504 la limba maghiară, 13 la limba germană şi opt la limba slovacă.

Alte articole

Leave a Comment