Părinții și însoțitorii nu au acces în școli, iar elevii cu vulnerabilități pot rămâne acasă

O variantă de lucru a proiectului de ordin comun al miniștrilor Sănătății și Educației arată care sunt măsurile care se vor aplica la redeschiderea şcolilor din 8 februarie. Documentul a fost făcut public pe site-ul Ministerului Educației, Edupedu.ro. Potrivit proiectului, masca de protecţie trebuie purtată în permanenţă de profesori, personalul şcolii şi elevi, distanţa trebuie să fie de un metru între elevi, iar uşa să fie deschisă la clase – acestea fiind cele mai importante măsuri din documentul de lucru al celor două ministere. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, potrivit proiectului de ordin comun pentru redeschiderea şcolilor. Scenariile în care elevii se vor prezenta la şcoală sunt decise în funcţie de informările Direcţiei de Sănătate Publică cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune Inspectoratului şcolar judeţean aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori. Scenariile, propuse în funcţie de evoluţia epidemiologică sunt: Scenariul 1 – ce presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, scenario valabil în localitățile cu incidența cumulată în ultimele 14 zile mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Scenariul 2  – participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie, în localități cu incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Scenariul 3 – participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar. Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, acolo unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori. Ordinul prevede că, indiferent de situația epidemiologică, „în situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB”. Organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar.

Profesorii și elevii cu vulnerabilități

Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz, conducerea unității va adapta orarul școlar în mod corespunzător. Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezența fizică în școală. Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. 2 din ordin, conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online. Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. 2 din proiectul de ordin (ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației) să monitorizeze fiecare caz în parte. Preșcolarii/elevii menționați la alin. 2, precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare. Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, dacă aceasta nu a fost vaccinată şi există riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal. Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. 6, conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfășurarea procesului educaţional în sistem online. Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de un metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de un metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi. Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „o clasă de elevi = o sală”. Autoritățile sălăjene urmează să decidă scenariile pentru toate localitățile, într-o ședință a CJSU, pe baza ratei de infectare la 14 zile valabilă pentru municipiu, orașele și comunele din județ. Autoritățile au pus în discuție, la orapublicării articolului, probabilitatea ca scenariile să fie schimbate până vineri, fiind luate în calcul pentru fiecare scenariu în parte alte rate de infectare la 14 zile. Vom reveni cu amănunte în cazul în care situația prezentată mai sus se va schimba.

Alte articole

Leave a Comment