Mii de elevi sălăjeni, corigenţi şi cu note scăzute la purtare

Mii de elevi sălăjeni, corigenţi şi cu note scăzute la purtare

Aproximativ 3.000 de elevi din judeţul Sălaj au rămas corigenţi în primul semestru al anului şcolar în curs. În plus, peste 2.000 de elevi au fost sancţionaţi disciplinar, majoritatea cu scăderea notelor la purtare din cauza absenţelor nemotivate înregistrate pe parcursul semestrului. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj spun că aceste statistici sunt cauza directă a lipsei de interes a elevilor şi părinţilor pentru instruire şi educaţie.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj a prezentat, în cursul zilei de ieri, raportul privind starea învăţământului la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2010-2011, întâlnire la care au fost invitaţi să participe inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ din judeţ. Concluzia: situaţia şcolară din judeţul Sălaj continuă să înregistreze tendinţe descendente, atât în ceea ce priveşte învăţătura cât şi situaţia disciplinară a elevilor.

Promovabilitate în scădere

Potrivit raportului privind situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar în curs, aproximativ 3.000 de elevi au rămas corigenţi ori cu situaţia şcolară neîncheiată. Mai precis, dintre cei 31.567 de elevi rămaşi în şcoli la finele semestrului trecut, un număr de 2.221 au rămas corigenţi la cel puţin o disciplină, iar 790 cu situaţia şcolară neîncheiată, lipsind de la orele de curs. Şi mai grav este faptul că 126 de elevi au rămas cu mediile neîncheiate la mai mult de patru discipline.

Acelaşi raport arată că aproape jumătate dintre cei rămaşi corigenţi în primul semestru al anului şcolar sunt elevi de liceu. Şi anume, peste 1.000 de liceeni au corigenţe la cel puţin o materie.

Inspectorul general adjunct al ISJ Sălaj, Szabo Ştefan, a declarat că aceste rezultate alarmante sunt cauzate de mai mulţi factori. Sunt extrem de grave motivele pentru care se înregistrează aceste tendinţe descendente, şi anume: lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru instruire şi educaţie, provenienţa elevilor din familii cu stare materială precară, părinţi plecaţi în străinătate. Comparativ cu primul semestru al anului şcolar trecut, promovabilitatea elevilor a scăzut cu un procent în cursul semestrului trecut, a declarat inspectorul Szabo.

Potrivit acestuia, 183 de elevi au rămas neşcolarizaţi.

Liceenii, primii în topul chiulangiilor

Nici raportul privind situaţia disciplinară înregistrată în judeţ la sfârşitului semestrului şcolar nu prezintă statistici îmbucurătoare. Din contră, numărul mare de elevi care au avut nota scăzută la purtare denotă lipsa de interes a acestora faţă de educaţie, majoritatea mediilor fiind micşorate din cauza absenţelor nemotivate.

Şi în acest raport, tot liceenii ocupă podiumul. Anume, din cei aproape 2.000 de elevi care au încheiat semestrul I cu note scăzute la purtare, 991 învaţă la liceu.

Potrivit inspectorului general adjunct al ISJ Sălaj, prezenţa notelor scăzute la purtare este cauzate de absenţele nemotivate, în marea lor majoritate, dar şi de alte abateri de la regulament. Lipsa de interes a elevilor faţă de educaţie se deduce şi din numărul elevilor care fug de la orele de curs, de cele mai multe ori să-şi petreacă timpul prin baruri ori prin parcuri. În semestrul întâi din acest an şcolar, dintre elevii sancţionaţi cu scăderea notei la purtare 1.736 au încheiat semestrul cu note între 7 (şapte) şi 9,99, în timp ce 248 de elevi au avut media la purtare sub nota 7 (şapte), a afirmat Szabo Ştefan.

Tot din cauza numărului mare de absenţe nemotivate, şase elevi au fost eliminaţi din unităţile şcolare, iar din aceleaşi cauze 72 au fost exmatriculaţi.

Leave a Comment