La iniţiativa TenarisSilcotub, programa din şcolile tehnice a fost îmbunătăţită

În urma producerii de modificări în unele curricula şcolare naţionale, printr-un parteneriat între companiile din sectorul privat şi Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), elevii școlilor tehnice din România vor fi mai bine pregătiți și, implicit, vor putea găsi mai ușor un loc de muncă după absolvire.
Inițiativa încheierii acestui protocol aparține companiei TenarisSilcotub, care a invitat experții instituției să viziteze fabrica din Zalău, pentru a înțelege nivelul tehnologiei, profilul personalului muncitor, precum și așteptările pe care jucătorii din industrie le au de la absolvenții școlilor românești. Realitatea observată în teren a fost comparată apoi cu programa școlară existentă, rezultatul fiind adaptarea acesteia la cerințele din industrie.
„Ca urmare a discuțiilor între cadrele didactice din grupul de lucru și specialiștii din companii, documentele curriculare au fost actualizate și adaptate conform cerințelor locurilor de muncă, fiind vizate calificările: tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, tehnician mecatronist, tehnician prelucrări la cald, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, sculer matrițe și operator la mașini cu comandă numerică”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.
După cum precizează Carmen Avramescu, director Resurse Umane, „în ultimii patru ani, TenarisSilcotub a investit peste 700.000 dolari în dotarea cu echipamente moderne a laboratoarelor de specialitate în liceele cu profil tehnic din Zalău, contribuie la formarea profesorilor, iar specialiștii noștri susțin cu regularitate cursuri demonstrative în școli. În această toamnă, am făcut un pas important înainte, alături de partenerii noștri, astfel încât toți tinerii din România care studiază la aceste specializări să beneficieze de cursuri care să îi pregătească în funcție de nevoile concrete care există pe piața muncii”.
Principalele modificări vizează simplificarea materiei predate, creșterea gradului de utilitate al acesteia și un nivel mai înalt de autonomie locală. Pentru ca elevii să aibă timpul necesar aprofundării subiectelor cu adevărat importante în viitoarea lor carieră, standardele de pregătire profesională includ, la noile calificări, 13 „unități de rezultate ale învățării tehnice generale”. Înainte, doar pentru ultimii doi ani de liceu, existau 21 astfel de unități, ceea ce însemna foarte multă materie care trebuia parcursă.
În noua formă, se acordă mai multă importanță acelor materii și capitole care formează abilități utile în mai multe meserii. S-au introdus încă din primii ani de liceu materii precum organe de mașini și s-a crescut importanța și timpul rezervat unor materii precum reprezentarea pieselor mecanice, desen tehnic industrial sau proiectare asistată de computer (CAD).
De asemenea, noua programă oferă mai multă autonomie locală școlilor. Astfel, orele alocate pentru „Curriculumul în dezvoltare locală” sunt acum la dispoziția școlii, fără să mai existe competențe impuse de la nivel central. În acest fel, în limita orelor prevăzute (spre exemplu, 90 de ore / an școlar în cazul clasei a IX-a), elevii pot face activități practice, care să dezvolte competențe cerute pe piața muncii din regiune.
Structura acestor ore este definită de școli alături de partenerii din mediul privat cu care colaborează deja pentru programele de practică și este supusă controlului și aprobării Inspectoratelor Școlare Județene.
„Inițiativa Tenaris a fost foarte apreciată de CNDIPT, datorită implicării specialiștilor în stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare unui elev în vedere dobândirii anumitor calificări profesionale. Cadrele didactice din grupul de lucru, provenite din regiuni diferite ale țării, au fost impresionate de profesionalismul reprezentanților Tenaris și de implicarea și sprijinul acordat de companie în dezvoltarea sistemului de educație”, a declarat Angela Popescu, inspector/expert curriculum în cadrul CNDIPT.
„Acum, profesorul are mult mai multă libertate în programarea orelor, poate ține cont de specificul local, iar materia va fi pentru elevi mai ușor de asimilat, fiind completată de orele de practică susținute de agenții economici”, a opinat Rodica Damșa, profesor la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău.
Noua programă școlară a început deja să fie aplicată din această toamnă pentru elevii claselor a IX-a, pentru o pregătire unitară pe parcursul întregului liceu. Următorul pas în proiect aparține Ministerului Educației, care are acum misiunea de a crea manuale adaptate noii programe școlare.

Alte articole

One Thought to “La iniţiativa TenarisSilcotub, programa din şcolile tehnice a fost îmbunătăţită”

  1. Tăunu

    Ideea îmvunătăţirii curriculei la tehnic este mai mult decât binevenită dar, problemele nu au fost la organe de maşini, desen tehnic. Aici trebuie restructurate din temelii nişte materii de la clasa terminală care se potrivesc precum nuca în perete, au fost copiate de afară, POP, STF, AC !

Leave a Comment