La finalul lunii februarie, încep înscrierile pentru clasa pregătitoare

Înscrierile în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017 vor demara peste aproximativ trei săptămâni, în perioada 29 februarie – 18 martie. Potrivit proiectului de Metodologie privind înscrierea copiilor în învaţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, părinţii copiilor care împlinesc 6 ani până în 31 august 2016 sunt obligaţi să-i înscrie pe cei mici în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani după data precizată pot să fie înscrişi în clasa pregătitoare, dacă trec de evaluarea psihosomatică.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiintifice (MENCS) proiectul de Metodologie privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru 2016-2017 aduce noutăţi. Astfel, drept noutate din noul proiect s-a eliminat excepţia prevăzută de metodologiile anterioare , care permitea copiilor care împlineau vârsta de şapte ani până în data de 31 august (anul în cauză) să se înscrie direct în clasa I. Actualul proiect de metodologie nu mai prevede, în acest an şcolar, excepţia ca un copil, care nu a urmat cursurile clasei pregătitoare, să poată fi înscris direct în clasa I. MENCS susţine accesul tuturor copiilor la învăţământul primar şi orice situaţie care excede cadrul normativ în cauză va putea fi analizată şi soluţionată în interesul educaţional al copiilor.

Condiţiile înscrierii copiilor în clasa pregătitoare

Înscrierile în clasa pregătitoare se vor desfăşura în intervalul 29 februarie-18 martie, între orele 8-20, de luni până vineri, respectiv sâmbăta între orele 9-13. Elevii înscrişi la şcoala de circumscripţie vor urma automat cursurile la aceasta scoală. După ce au loc înscrierile la şcolile la care elevii sunt arondati, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripţiei este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice. Astfel, în 22 februarie pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) şi la şcoli se vor afişa circumscripţiile şcolare, programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, precum şi a instituţiilor unde se realizează evaluarea, dar şi criteriile de departajare – realizate de şcoli. În perioada 24 februarie – 3 martie 2016 oraganizarea Zilei Porţilor deschise la şcoli , în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate vor putea vizita clasele în care vor învaţa copiii de la pregătitoare şi vor putea discuta cu personalul scolii; în perioada 23-februarie – 16 martie va avea loc evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică; în 23-17 martie – comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul nu poate fi contestat. Potrivit Ministerului Educaţiei în 22 februarie va avea loc afişarea, la sediul şcolilor şi la ISJ, programului de completare a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare, iar în perioada 29 februarie – 18 martie 2016 părinţii vor trebui să completeze cererea tip de înscriere. Validarea acestor cereri-tip de înscrieri se va face în intervalul orar 8-20 de luni până vineri, respectiv sâmbăta între orele 9-13.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se va desfăşura după cum urmează: 21 martie – repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere; 22-24 martie – admiterea sau respingerea cererilor de înscriere în alte şcoli decât cele de circumscripţie; 25 martie 2016 – repartizarea la şcoala de circumscriptie a copiilor care au fost înscrişi la o altă şcoală, dar nu au fost admişi din cauza lipsei de locuri şi care au exprimat în această faza optiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie şi în 25-26 martie afişarea la sediul şcolilor şi pe site-ul inspectoratelor şcolare a copiilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă. De asemenea, a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se va desfăşura după cum urmează: 29 martie – afişarea în şcoli şi pe site-ul inspectoratelor a procedurii specifice de reapartizare a copiilor pe locurile disponibile; 30 martie -8 aprilie – depunerea cereroo tip de înscriere la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate de părinţi pentru a doua etapă; 15 aprilie 2016 – afişarea la sediul fiecărei şcoli a listelor finale cu copiii înscrişi in clasa pregătitoare şi 18-22 aprilie 2016 – solutionarea de către inspectoratele şcolare a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo şcoală.

Alte articole

Leave a Comment