Inspecţii generale în trei şcoli din judeţ

 

Primele unităţi de învăţământ care vor face obiectul unei inspecţii şcolare generale, în acest an şcolar, sunt  Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniş, Şcoala Gimnazială „Vasile Lucăcel” Someş Odorhei şi Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou.
În prezent, potrivit informaţiilor primite de la Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, este în derulare cea de-a doua inspecţie tematică în şcolile din judeţ. Aceasta a demarat în 29 septembrie şi se va încheia vineri, 10 octombrie, tema fiind asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2014-2015. Printre obiectivele urmărite se numără: evaluarea calităţii managementului unităţii de învăţământ, completarea documentelor şcolare, a actelor de studii şi încadrarea unităţii cu personal didactic, întocmirea planului managerial unic în baza analizei şi diagnozei învăţământului din unitate în anul şcolar 2014-2015, organizarea Comisiilor metodice, a Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral şi a catedrelor, proiectarea şi realizarea planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare, conform programei şcolare, situaţia cursurilor opţionale la nivelul unităţii şcolare, evaluarea situaţiilor referitoare la: burse şcolare, manuale şi rechizite şcolare, calificativele cadrelor didactice pentru anul şcolar 2013-2014, transferurile elevilor, verificarea existenţei planului de măsuri, pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare la examenele naţionale, în unităţile de învăţământ unde procentul de promovabilitate a fost scăzut, precum înregistrarea, monitorizarea şi raportarea absenţelor.
Până în prezent au fost inspectate 59 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.
Prima inspecţie similară a avut loc la începutul anului şcolar, ce s-a desfăşurat la finalul lunii august – începutul lunii septembrie. Tema acesteia a fost monitorizarea şi evaluarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ pentru debutul noului an şcolar. Inspectorii şcolari au trecut pragul a 91 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică în intervalul menţionat. După cum a explicat reprezentantul ISJ Sălaj, s-a urmărit: existenţa şi cunoaşterea documentelor şcolare şi a documentelor Ministerului Educaţiei Naţionale, care reglementează activitatea din învăţământ în anul şcolar 2014-2015, cunoaşterea şi aplicarea prevederilor stabilite de documentele emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, care reglementează organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenelor naţionale, precum şi asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2014-2015.

Alte articole

Leave a Comment