Începe examenul de Titularizare

Concursului Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021, debutează miercuri, cu proba scrisă.

Inspectoratul Școlar Sălaj a anunțat că, în județul Sălaj, această probă va fi susținută din 41 discipline de învățământ și se va desfășura la Colegiul Național „Silvania” Zalău, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul Examenelor Naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19. Pentru această probă s-au înscris 517 candidați, dintre care 90 candidați provin din promoția curentă. Participă la Concursul Național, într-un număr mai mare: educatoarele (145), învățătorii (85) și profesorii de educație fizică și sport (33). Candidații trebuie să fie prezenți, mâine, în sălile de concurs, în intervalul orar 7:15- 8:15. Proba va începe la ora 9. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor va fi de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, Comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16). Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar sau se transmit, prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie 2021, după afișarea rezultatelor, până la ora 21 și 28 iulie 2021, până la ora 12. Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și pe site-ul menționat, anterior, în data de 3 august 2021. La nivelul județului Sălaj, sunt disponibile 44 posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile). Beneficiază de cele mai multe posturi titularizabile: educatoarele (13), învățătorii (12) și profesorii de educație fizică și sport (6). De asemenea, sunt disponibile pentru o perioadă determinată 586 posturi (netitularizabile) dintre care 394 posturi incomplete și 192 posturi complete. Toate aceste posturi didactice au fost afișate, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, încă din data de 10 mai 2021. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va realiza în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în intervalul 4 – 5 august 2021. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea Concursului Național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru acest concurs sunt disponibile pe site-ul menționat.

 

 

Leave a Comment