Începe Examenul de Definitivat. 130 de candidați susțin mâine proba scrisă

130 de candidați, din 136 înscriși la începutul anului școlar, vor susține mâine – 20 iulie, proba scrisă din cadrul Examenului Național pentru Definitivare în învățământ. Proba se va desfășura la Centrul de Examen de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău și va fi susținută din 26 de discipline. Astfel, candidații înscri și la acest concurs au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an având calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, iar media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare dintre probele respective). Pentru susținerea probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, în intervalul 7.30 – 8 în baza unui act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Cel mai mare număr de candidați înscriși – învățământ preșcolar

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română – 40, învățământ primar în limba română -17, educație fizică și sport – 14. Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare vor fi afișate și la avizierul Centrelor de Examen din fiecare județ. Primele rezultate vor fi afișate în 27 iulie în Centrele de Examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la Centrul de Examen în 27 și 28 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate la Centrele de Examen și pe site-ul menționat, în 4 august. De precizat este faptul că nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, medie care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui Examen Național. Prin dobândirea Definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

foto cu caracter informativ

One Thought to “Începe Examenul de Definitivat. 130 de candidați susțin mâine proba scrisă”

  1. […] 130 de candidați, din 136 înscriși la începutul anului școlar, vor susține mâine – 20 iulie, proba scrisă din cadrul Examenului Național pentru Definitivare Citeste mai mult […]

Leave a Comment