Încep înscrierile în învăţământul profesional

Absolvenţii de gimnaziu care doresc să urmeze o şcoală profesională cu durata de trei ani trebuie pot să se înscrie începând de luni, 8 iunie. La şcolile unde numărul candidaţilor va fi mai mare decât cel al locurilor disponibile, se va susţine un examen în data de 30 iunie. Elevii respinşi în prima etapă a admiterii în şcolile profesionale se pot înscrie la admiterea pentru un loc în liceu.
Admiterea în învăţământul profesional cu durata de trei ani se desfăşoară în trei etape: prima începe în 8 iunie, etapa a doua va demara în 20 august, iar absolvenţii de gimnaziu care au rămas fără locuri în licee vor concura pe locurile neocupate în cea de- a treia etapă, ce va debuta în 3 septembrie. Afişarea ofertei de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani a avut loc în 30 aprilie, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul liceelor şi al grupurilor şcolare de profil.

Peste 500 de elevi sălăjeni au ales să înveţe o meserie
Anul trecut, peste 500 de absolvenţi de clasa a VIII-a din Sălaj au ales să îşi continue studiile în cadrul unor şcoli profesionale şi tehnologice. Cele mai căutate clase au fost cele de mecanic auto, instalator instalaţii tehnico -sanitare şi de gaze sau ospătar – vânzător în unităţi de alimentaţie publică, unde s-au înscris peste 220 de elevi, şi de ospătar, unde au fost admişi peste 120 de absolvenţi.
Conform planului de şcolarizare pentru anul 2014-1015, în Sălaj funcţionează 19 clase de profesională în cadrul a 13 unităţi de învăţământ. În municipiu, două unităţi liceale şi-au inclus în planul de şcolarizare astfel de clase. Este vorba de Liceul Tehnologic “Voievodul Gelu”, unde sunt două clase de comerciant vânzător, una în limba maghiară şi una în limba română, fiecare cu câte 28 de locuri, şi o clasă de ospătar, bucătar şi vânzător în unităţi de alimentaţie. Cel de-al doilea liceu din Zalău este Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, unde cei interesaţi se vor califica în meseria de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.
În Şimleu Silvaniei funcţionează două clase de învăţământ profesional, una de mecanic auto la Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” şi una de tâmplar universal la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”. În Jibou, la Liceul Tehnologic “Octavian Goga” au fost prevăzute două clase, una de lăcătuş mecanic şi una de zidar-pietrar-tencuitor. Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băseşti” din Cehu Silvaniei a inclus în planul de şcolarizare tot două clase de acest fel, una de tâmplar universal şi una de confecţioner.
Două clase de mecanici auto, una cu predare în limba română şi una în limba maghiară, funcţionează la Liceul Tehnologic “Cserey-Goga”. Liceul Tehnologic Nuşfalău are o clasă de mecanic auto şi una de confecţioner produse textile, iar Liceul “Liviu Rebreanu” din Hida, o clasă de mecanic auto. Aceeaşi specializare este şi cea cuprinsă în oferta Liceului “Ioachim Pop” din Ileanda, iar la liceele din Surduc şi Sîg, funcţionează câte o clasă de confecţioner, respectiv tâmplar universal.

Lunar, primesc bursă profesională
În ultimii ani, tot mai mulţi elevi care au finalizat ciclul gimnazial au optat pentru a continua studiile la o şcoală profesională cu durata de trei ani, întrucât o astfel de şcoală oferă mai multe oportunităţi celor care doresc să cunoască o meserie. Astfel, dacă pentru anul şcolar 2012 – 2013 cifra era de 11. 368, potrivit datelor Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în anul şcolar 2014 – 2015 cifra aproape că s-a triplat, ajungând la 35.740, din totalul acestora, 24.403 elevi optând pentru învăţământul profesional cu durata de trei ani, după finalizarea clasei a VIII-a.
Printre avantajele de care se bucură absolvenţii unei şcoli profesionale cu durata de trei ani se numără atestatul de certificare profesională obţinut la finalul cursurilor în urma unui examen riguros. Această diplomă este recunoscută atât în ţară, cât şi în spaţiul Uniunii Europene, ceea ce oferă absolventului siguranţă în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă mult mai repede şi mai bine plătit, pe măsura competenţelor dobândite. De asemenea, elevii sunt remuneraţi lunar cu „bursa profesională” în cuantum de 200 lei, dar şi cu alte diverse stimulente acordate de partenerul de practică, respectiv agentul economic care a încheiat cu şcoala un contract privind derularea orelor de practică.

One Thought to “Încep înscrierile în învăţământul profesional”

  1. Stela

    Schimbările produse în interiorul vostru vor atrage după sine schimbări în exterior. Veţi culege ceea ce aţi semănat. O faceţi chiar acum. Asta scrie celebrul Brian Tracy în cartea ”Succesul în viață”. Căutăm urgent colaboratori part-time care vor să câștige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. Oferim contract de comision. Pentru mai multe detalii, trimiteți mesajul PROIECT la adresa de email:tiberiu_rey@yahoo.com

Leave a Comment