Examenul Național de Bacalaureat: peste 1.400 de elevi au susținut proba la Limba și literatură română

La prima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, la Limba și literatura română, din totalul celor 1503 de candidați înscriși au fost prezenți 1450 de candidați, prezența fiind de 96,47 la sută. Nu s-au prezentat 53 candidați. Prima probă a Bacalaureatului în județ Sălaj s-a desfășurat, fără să se înregistreze tentative de fraudă sau alte incidente. Examenul de Bacalaureat va continua cu: marți, 29 iunie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 30 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării și joi, 1 iulie – Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 5 iulie, până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun sau transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 9 iulie. Afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, dar susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei cinci, cel puțin, la fiecare dintre acestea și obținerea mediei șase, cel puțin, la probele scrise.

Leave a Comment