Examenul Național de Bacalaureat: peste 1.400 de elevi au susținut proba la Limba și literatură română

La prima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, la Limba și literatura română, din totalul celor 1503 de candidați înscriși au fost prezenți 1450 de candidați, prezența fiind de 96,47 la sută. Nu s-au prezentat 53 candidați. Prima probă a Bacalaureatului în județ Sălaj s-a desfășurat, fără să se înregistreze tentative de fraudă sau alte incidente. Examenul de Bacalaureat va continua cu: marți, 29 iunie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 30 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării și joi, 1 iulie – Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 5 iulie, până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun sau transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 9 iulie. Afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, dar susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei cinci, cel puțin, la fiecare dintre acestea și obținerea mediei șase, cel puțin, la probele scrise.

Alte articole

Leave a Comment