Evaluările naţionale pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a bat la uşă

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe în 18 mai cu proba scrisă la Limba română, care va fi urmată în 19 mai de proba de citit la aceeaşi materie, potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În 20 mai va avea loc proba la matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor putea susţine proba scrisă la Limba maternă în 21 mai şi cea la citit în 22 mai.

Evaluarea competenţelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe în 26 mai cu proba la Limba română. Ea va fi urmat, în 27 mai, de proba la matematică, iar în 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Ultima evaluare a competenţelor, cea la clasa a VI-a, va începe în 2 iunie cu proba de Limbă şi comunicare. În 3 iunie, va avea loc proba la Matematică şi Ştiinţe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale.

Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de matematică. Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi evaluarea competenţelor de matematică. Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” şi din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a şi tot câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a VI-a.

Evaluările se vor desfăşura în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Testele vor fi evaluate în şcoală de cadrele didactice din respectiva unitate de învăţământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele individuale obţinute nu se afişează/ nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.

Leave a Comment