Elevii de gimnaziu din Sălaj, consiliaţi pentru carieră

Programul de consiliere în carieră destinat elevilor din clasa a VII-a din Sălaj – „Motivaţi pentru carieră” – a intrat în cel de-al doilea an. Cu acest prilej, joi, 7 decembrie, reprezentanţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj au organizat o conferinţă de prezentare a rezultatelor principalelor activități desfășurate pe parcursul anului I de implementare a programului și obiectivele propuse pentru anul II.

După cum a declarat Melania Gârdan, director al CJRAE şi coordonatorul proiectului, activitățile de consiliere individuală și colectivă desfășurate cu elevii pe parcursul primului an au abordat aspecte precum autocunoaștere (caracteristici personale, interese, valori); explorarea profilelor ocupaționale (modalități de explorare a profilelor ocupaționale și analiza profilelor ocupaționale față de care elevii manifestă interes); explorarea alternativelor educaționale existente prin participarea la Târgul Ofertei Educaționale „Pași în carieră”; administrarea chestionarelor și testelor cu relevanță în orientarea școlară și profesională; strategii de promovare personală; planificarea carierei (scopuri, obiective și oportunități în carieră); decizia de carieră (stiluri decizionale și dezvoltarea capacității raționale privind procesul decizional) și prezentarea și discutarea rezultatelor cuprinse în Portofoliul digital individual.

Activitățile de consiliere a părinților au vizat discutarea aspectelor legate de importanța orientării școlare și profesionale a elevilor și rolul părintelui în acest proces; prezentarea și discutarea rezultatelor cuprinse în Portofoliul digital al elevului și a raportului combinat generat prin aplicarea chestionarelor și a testelor din cadrul programului; cunoașterea și dezvoltarea capacităților și intereselor propriului copil și identificarea unor opțiuni școlare și profesionale corelate cu caracteristicile personale.
„Motivaţi pentru carieră” este un program dezvoltat și implementat de către CJRAE Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj şi unităţile de învăţământ de nivel gimnazial din Zalău, inițiat și susținut financiar de TenarisSilcotub. Programul se adresează elevilor de clasa a VII-a şi are ca obiectiv realizarea unor activități individuale și colective de consiliere și evaluare a intereselor și trăsăturilor de personalitate ale fiecărui elev din grupul țintă, precum și a opțiunilor școlare și profesionale ale acestora, în vederea autocunoașterii, dezvoltării personale și orientării optime la nivel școlar și profesional, în acord cu resursele personale.

Alte articole

Leave a Comment