După soluționarea contestațiilor, rata de promovare la examenul de definitivat – în creștere

 Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021,  la nivelul județului Sălaj, după soluționarea contestațiilor, a crescut cu 2,55 la sută, de la 65,55  la sută la  68,1 la sută. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, după evaluarea contestațiilor depuse, 81 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 78 de candidați. Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 126 de candidați. Dintre aceștia, șapte  candidați s-au retras. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare. Astfel, din totalul celor 119 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 81 de candidați au obținut note la examen(medii finale) situate pe segmentul 8 – 10 (78 la prima afișare). Dintre aceștia, 14  candidaţi au obținut medii între 9.50 și 9.99. Situația rezultatelor pe intervale de medii (note la examen): 33 de candidați (27.73 la sută) au obținut note la examen între 9 – 9.99; 48 de candidați (40.34 la sută) au obținut note la examen între 8 – 8.99; 19 candidați (15.97 la sută) au obținut note la examen între 7 – 7.99; 16 candidați (13.45 la sută) au obținut note la examen între 6 – 6.99 și trei candidați (2,52 la sută) – note între 5-5,99. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Leave a Comment