Concurs de admitere pentru tinerii care vor să îmbrace haina militară

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj selecţionează candidaţi, bărbaţi şi femei, pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. Astfel, pentru sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ ale celor două ministere, în anul şcolar/universitar 2019-2020, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri: la  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: 6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”; 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 65 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate SIE; 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – sesiunea de admitere ianuarie 2020:  190 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv; 35 locuri alocate SIE. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – sesiunea de admitere ianuarie 2020, 170 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 150 locuri alocate Jandarmeriei Române; 5 locuri alocate IGAv; 15 locuri alocate SIE. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 17 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Artilerie şi rachete; 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Geniu; 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Apărare CBRN; 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Auto; 3 locuri – Inginerie şi management – Comunicaţii şi informatică; 2 locuri – Contabilitate – Finanţe-contabilitate; 5 locuri – Ştiinţe administrative – Logistică;  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 6 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică- Logistică; Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” Bucureşti – 36 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel: 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare; 2 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate; 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviaţie; 3 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii; 1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice; 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare; 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului; 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN; 1 loc – Echipamente şi instalaţii de aviaţie; 1 loc – Blindate, autovehicule şi tractoare; 12 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule; Institutul Medico-Militar – 16 locuri alocate MAI, specialitatea militară „Medicină generală” (10 Bucureşti, 6 Târgu Mureş). Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 16 locuri alocate MAI (15 locuri IGAV, 1 loc IGPF): 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi; 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Controlor trafic aerian; 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie (IGPF); ) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, 10 locuri alocate MAI: 4 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale; 5 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală; 1 loc – Inginerie electrică – Electromecanică; Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 46 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 8 locuri – Tehnică de comunicaţii; 8 locuri – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică; 10 locuri-Operare şi mentenanţă echipamente informatice; 10 locuri – Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii / informatică; 10 locuri- Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” – 21 locuri alocate MAI (18 locuri Aviaţie şi 3 locuri Radiolocaţie) conform specialităţilor, astfel: 10 locuri- Aeronave şi motoare de aviaţie; 1 loc- Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare; 5 locuri – Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie; 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviaţie; 3 locuri – Radiolocaţie; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 62 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană; 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală; 14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare; 18 locuri – Motoare şi maşini navale şi 11 locuri- Motoare şi instalaţii electrice navale.

Condiţii de participare la concursurile de admitere

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;  să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învţăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului şi să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Termene limită pentru depunerea cererilor de înscriere

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere sesiunea 2019 şi ianuarie 2020 se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la următoarele date limită: până la data de 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI); până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale MAI. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, bulevardul Mihai Viteazu, nr 105/A, biroul Resurse Umane, telefon: 0260669722, int. 24535; 24407 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj, la adresa www.jandarmeriasalaj.ro.

Alte articole

Leave a Comment