Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor în plantațiile de sâmburoase – cireș și vișin: musca cireșelor (Rhagoletis cerasi), păduchi de frunză (Aphis spp.) pătarea frunzelor de cireș (Cocomyces hiemalis), antracnoză frunzelor de cireș (Blumeriella jaapi), monilioza (Monilinia laxa).
Pentru prevenirea și combaterea acestora recomandăm să folosiți una din combinațiile de produse de protecția plantelor:
1. CALYPSO 480 SC – 0,02% + SIGNUM – 0,05%;
2. POLECI – 0,03 – 0,05% % + SCORE 250 SC – 0,02%;
3. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
4. NOVADIM PROGRESS – 0,750 l / ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
5. KARATE ZEON – 0,015 % + SIGNUM – 0,05%;
6. LASER 240 SC – 0,06 % + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
Perioada optimă de tratament : 22.05 – 25.05.2019 .
Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitârzie și târzie. Tratamentul se repetă după 7-8 zile cu altă combinație de produse.
Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioada mai lungă de acțiune: Calypso, Novadim Progress sau Laser iar pentru tratamentul 2 folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Deltagri, Karate Zeon, Poleci). În vederea asigurării protecției familiilor de albine sau împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări: Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor. Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate in baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Alte articole

Leave a Comment