Au început înscrierile pentru examenul de titularizare

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj a dat startul la înscrierea pentru examenul de titularizare. Înscrierile au început vineri – 13 mai.

Înscrierea pentru ocuparea unui post de titular în învăţământul preuniversitar din Sălaj au loc în perioada 13-20 mai. Astfel, dascăli sălăjeni care vor să-şi depună dosarul pentru susţinerea examenului de titularizare trebuie să ajungă în sala de şedinţe a ISJ Sălaj după următorul program: vineri – 13 mai de la 10,30-14; luni -16 mai de la ora 9 la 15; marţi – 17 mai de la ora 9 la 15; miercuri 18 mai de la ora 9 – la 15; joi – 19 mai de la 9 la 15, respectiv, vineri 20 mai de la 9 la 14. Dosarul, cu şină, pentru înscrierea la concursul de titularizare trebuie să conţină mai multe documente. Este vorba despre fişa de înscriere care poate fi descărcată de pe site-ul ISJ, secţiunea “Titularizare 2016”; cererea de înscriere în concurs; copii legalizate după actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional; copii după certificatele de obţinere a gradelor didactice; copii după certificatele de naştere şi căsătorie pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele; copie după actul de titularizare în învăţământul preuniversitar – dacă este cazul; decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii – dacă este cazul; copie după actul de identitate; adeverinţa din care să rezulte vechimea în învăţământ – dacă este cazul; copie după carnetul de muncă; adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este aptă pentru a preda în învăţământ; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu deminitatea funcţiei didactice, că nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. De asemenea, absolvenţii promoţiei 2016 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior, posticeal şi mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă – absolvire, respectiv bacalaureat, media de absolvire şi specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modul pedagogic.
La examenul de titularizare din 2015 s-au înscris iniţial 377 de candidaţi, însă nu toţi au întrunit condiţiile necesare pentru a putea participa la concurs. Astfel, 364 de candidaţi au avut efectiv dreptul de a susţine proba scrisă, însă, 41 dintre aceştia au absentat, în timp ce alţi 21 s-au retras din concurs, rămânând, în total, 302 cadre didactice.
Pentru titularizarea pe post cadrele didactice trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota şapte.

Alte articole

Leave a Comment