Au început înscrierile pentru liceu

Absolvenţii claselor a VIII-a şi părinţii acestora pot completa, în aceste zile, asistaţi de diriginţi, opţiunile pentru admiterea la liceu, în fişele de înscriere. Până în 6 iulie, vor fi introduse în baza de date computerizată, iar până în 7 iulie, pot fi verificate fişele editate pe calculator. Repartizarea computerizată va fi în 12 iulie.
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma repartizării computerizate pot fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.
La înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 la sută, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20 la sută în calculul mediei de admitere.
La Evaluarea Naţională din acest an, procentul mediilor peste 5 înregistrat în judeţul Sălaj a fost de 75,27 la sută. Ierarhia la nivel de judeţ a absolvenţilor claselor a VIII-a în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Prima poziţie este ocupată de către eleva Andreea Valentina Martin, de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, cea care a primit singura medie de 10 la Capacitate.

Leave a Comment