Au început Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Elevii din clasele a VI-a, a IV-a şi a II, au început din această săptămână Evaluările Naţionale (EN). Primii care au intrat în febra evaluărilor au fost elevii din clasele a VI-a, care luni- 23 mai au susţinut proba de Limbă şi comunicare, iar marţi – 24 mai au susţinut proba la Matematică şi Ştiinţe. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), pe 30 mai, elevii din clasa a IV-a vor susţine testarea la Limba română, iar 31 mai – proba la Matematică. Proba de evaluare a cunoştinţelor în limba maternă va avea loc în 2 iunie. În ceea ce priveşte Evaluarea Naţională la clasa a II-a, aceasta se va desfăşura astfel: 6 iunie – proba scrisă la Limba română, 7 iunie – proba de citire în Limba română şi cea de scriere/citire în Limba română pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, respective 8 iunie – matematică. Ultimele probe se vor desfăşura pe 9 iunie (scris) şi 10 iunie (citit) la limba maternă. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.
Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. Potrivit MECNS, în cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ are obligaţia să solicite comisiei judeţene cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori. Fiecare test este evaluat de două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza “Caietului cadrului didactic”. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din “Caietul cadrului didactic”.
Rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Alte articole

Leave a Comment