A început completarea fișelor cu opțiuni pentru înscrierea la liceu

Cei peste 1.700 de elevi sălăjeni absolvenți ai clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională pot completa, în această perioadă, opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Completarea fișelor se face în unitatea de învățământ absolvită sau prin formular electronic, inclusiv pentru elevii care vor să participe la admitere într-un alt județ. În cursul zilei de miercuri, a fost publicată ierarhia absolvenților clasei a VIII-a la nivel judeţean și pentru Bucureşti pe admitere.edu.ro unde elevii pot consulta și listele specializărilor cu numărul de locuri și ultima medie de intrare din anul 2019. Potrivit calendarului admiterii la liceu 2020, în perioada 2 – 8 iulie, absolvenții și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile în fișele de înscriere, fie în unitatea de învățământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

De asemenea, absolvenții care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere în aceeași perioadă, 2-8 iulie, fie la unitatea de învățământ de proveniență, fie vor transmite electronic opțiunile la unitatea de învățământ absolvită și doar în situații excepționale la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor, de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită. 

Între 3 și 8 iulie are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. Repartizarea computerizată are loc pe 10 iulie. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă opţiunile exprimate în fişa de înscriere nu îi permit unui elev să intre la niciun liceu pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el, elevul respectiv rămâne nerepartizat. Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează ca medie ponderată între media generală la EN VIII (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%). La admiterea computerizată participă elevii care au susținut Evaluarea Națională 2020, indiferent de notele de la examen sau de media de admitere.

În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Leave a Comment