A început Bacul. Absolvenții de liceu susțin astăzi examenul la Limba și literatura română

Peste 1600 de absolvenți ai clasei a XII-a sunt așteptați astăzi, 28 iunie, la Examenul Național de Bacalaureat. Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, începe astăzi, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată, joi, 1 iulie. În județul Sălaj, probele scrise se vor desfășura în nouă Centre de Examen: Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou și Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou.

Peste 1630 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat 

Pentru susținerea probelor scrise, s-au înscris 1.635 de candidați, dintre care 1437 de candidați din promoția curentă, respectiv 198 de candidați din promoțiile anterioare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean  (ISJ)Sălaj, lucrările absolvenţilor sălăjeni vor fi transportate şi evaluate în alt  judeţ. La rândul său, judeţul Sălaj va prelua şi corecta lucrări, dintr-un judeţ învecinat, în următoarele Centre Zonale de Evaluare: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău și Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău.

Afișarea primelor rezultate, în Centrele de Examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12). „Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului”, au informat reprezentanții ISJ Sălaj. Potrivit sursei citate, contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi făcute publice, în data de 9 iulie 2021.

Măsuri de prevenire și protecție în sălile de examen

Probele încep la ora 9, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8. 30. În sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție: fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.);  intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri; în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă; fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare; sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini; în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție și colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate. În același timp, este interzis schimbul de obiecte personale. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Camere funcționale de supraveghere video și audio în sălile de examen

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și la Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8 – 16.

Alte articole

Leave a Comment