Oferta liceelor sălăjene, publicată în această lună

Absolvenţii de gimnaziu se pot înscrie la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, în funcţie de profilul liceului, începând din 27 mai. Probele de aptitudini se vor susţine între 30 mai şi 1 iunie. Rezultatele se vor afişa pe 3 iunie, în aceeaşi zi în care se vor depune contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 4 iunie.

Înscrierile pentru repartizarea computerizată se vor putea face la secretariatele şcolilor în 5 iulie, conform calendarului admiterii la liceu pentru anul şcolar 2013-2014, publicat de Ministerul Educaţiei.
De asemenea, potrivit aceluiaşi calendar, unităţile de învăţământ gimnaziale trebuiau să afişeze pe 1 mai oferta de şcolarizare sau de formare profesională, dând astfel posibilitatea elevilor de a se informa despre ce profil, ce domenii sau calificări profesionale pot urma în învăţământul liceal sau în cel profesional. Iar pe 7 mai, inspectoratele şcolare urmau să transmită la şcoli lista cu centrele de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Tot pe aceeaşi dată trebuiau să fie tipărite şi broşuri care să cuprindă toate informaţiile admiterii. Potrivit inspectoratului şcolar general al judeţului Sălaj, Gheorghe Bancea, tipărirea broşurilor nu a fost realizată încă. „Broşurile vor fi tipărite şi transmise şcolilor în cursul acestei luni. În prezent, este aşteptată aprobarea de către Ministerul Educaţiei a planurilor de învăţământ trimise în luna ianuarie”, a explicat Gheorghe Bancea.
De altfel, începând de astăzi şi până pe 31 mai, vor avea loc şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. În data de 5 iulie se va afişa la fiecare unitate de învăţământ gimnazială lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Tot în aceeaşi zi, secretariatele şcolilor vor completa fişele de înscriere ale elevilor, iar pe 8 iulie se vor elibera fişele de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.

Alte articole

Leave a Comment