23 noiembrie – termen limită pentru depunerea cererilor pentru bursa profesională

Cei 190 de elevi sălăjeni înscrişi la învăţământul profesional vor primi o bursă lunară de 200 de lei pe toată perioada cursurilor şcolare, pregătirii practice, precum şi pe timpul susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. Această bursă profesională se acordă pe bază de cerere, astfel că elevii doresc să beneficieze de acest sprijin financiar trebuie să depună la secretariatele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi o cerere de acordare a bursei, până pe data de 23 noiembrie.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a publicat marţi pe pagina web modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. Prin urmare, pentru anul şcolar în curs, cererea de acordare a „bursei profesionale” se înregistrează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, la unitatea la care este înscris elevul.
Deşi bursa lunară este în cuantum de 200 de lei, în această lună elevii vor primi mai mulţi bani. Potrivit reglementărilor legislative, pentru luna noiembrie a acestui an bursa este în cuantum de 500 de lei, încadrând restanţele pentru perioada cursurilor din lunile septembrie şi octombrie.
Şcolile trebuie să informeze, de urgenţă, elevii în legătură cu noile prevederi legislative, iar consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ să organizeze comisiile de acordare a „bursei profesionale”, care să-şi exercite atribuţiile.
O altă prevedere arată că elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului de protecţie socială „bani de liceu”. Elevii care au primit acest ajutor social vor trebui să depună o nouă cerere prin care să solicite doar acordarea bursei profesionale.
Hotărârea care reglementează modilitatea privind subvenţionare de către stat a costurilor pentru bursele profesionale a fost publicată în data de 9 noiembrie în Monitorul Oficial.
Bursa profesională nu se acordă elevilor declaraţi repetenţi, pentru anii de studiu pe care îi repetă, cu excepţia cazurilor de prelungire a studiilor din motive medicale. De asemenea, elevii care înregistrează mai multe absenţe nemotivate pot rămâne periodic fără această bursă. Mai exact, bursa profesională se suspendă pe o perioadă de o lună – dacă elevul are mai mult de 10 absente nemotivate în luna precedentă; pe o perioadă de trei luni – dacă elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit rgulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistreaza cel puţin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de sutdiu ori cel puţin 20 la sută din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar; pe o perioadă de şase luni – dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30 la sută din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.

Alte articole

Leave a Comment