Noutăţi filatelice Sfintele Paști 2023

Romfilatelia vestește Învierea Domnului printr-o nouă emisiune de mărci poștale intitulată Sfintele Paști 2023. Emisiunea este compusă din 2 timbre cu aceeași valoare nominală, de 2,90 lei, ce ilustrează icoanele „Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim” și „Răstignirea” și o coliță dantelată ce conține timbrul cu valoarea nominală de 34 lei ce redă imaginea icoanei „Învierea Domnului”. În compoziția grafică a coliței este reprodusă imaginea icoanei „Cina cea de taină”. Pentru colecționari va fi pus la dispoziție un produs special cu timbru de argint.
Sărbătoarea Paștilor reprezintă pentru toți creștinii cea mai frumoasă și mai plină de semnificații sărbătoare religioasă. Pentru că slujba din noaptea Învierii ne arată că „Totul este lumină: Cerul, pământul și iadul”. Ceea ce înseamnă că întunericul nu are o existență în sine, ci este, mai degrabă, așa cum explică teologii, o rezistență, o opoziție care apare în momentul în care ni se dezvăluie lumina, întunecime pe care o sfărâmă Hristos, „cu moartea pre moarte călcând”. De aceea se întreabă Sfântul Apostol Pavel în scrisoarea întâi către Corinteni: „O, moarte, unde-ți este biruința?”.
Păcatul, care este întunericul din om, partea întunecată a inimii, e cel care îl îndepărtează de Dumnezeu. El, păcatul, rezultă din libertatea omului de a alege, dar stă mărturie, în același timp, a libertății omului de a-l iubi pe Dumnezeu. Cum? Prin iubire față de semeni, prin corectitudine, prin iertare, prin dăruire, urcând din abisurile prăpastiei acestei lumi pentru a-l „imita” pe Hristos, care n-a încetat să fie Dumnezeu, făcându-se om și oferind întregii creații bucuria Învierii. Mesajul Lui nu este răstignirea, ci Învierea: „E noaptea-nvierii. Tresaltă făptura; / Tămâie e-n codri și smirnă-n grădini, / Spre marea minune se-nalţă natura / Cu ierburi și arbori schimbaţi în lumini. / Un clopot răsună, răspund celelalte, / Talazuri rotind în eter, / Se umplu de vuiet tăcerile-nalte / Și sufletul lumii se suie spre cer”, scria Radu Gyr, pătrunzând semnificația nopții sfinte.
Sărbătoarea Paștilor reprezintă făgăduința răscumpărării, e momentul în care speranța devine certitudine, e semn că promisiunea a fost îndeplinită, Cuvântul s-a făcut trup pentru a-l îndumnezei pe om, părtaș, martor al triumfului Luminii: „Lumină lină lini lumini / Răsar din codri mari de crini / Lumină lină, cuib de ceară / Scorburi cu miere milenară / De dincolo de lumi venind / Și niciodată poposind / Un răsărit ce nu se mai termină / Lină lumină din lumină lină / Cine te așteaptă te iubește / Iubindu-te nădăjduiește / Că într-o zi lumină lină / Vei răsări la noi deplină […] / Lumină lină, nuntă leac / Tămăduind veac după veac / Cel întristat și sărăcit / Cel plâns și cel nedreptăţit / Și pelerinul însetat / În vatra ta au înnoptat / Lumină lină leac divin / Încununându-l pe străin / Deasupra stinsului pământ / Lumină lină Logos sfânt”, adăuga și Ioan Alexandru, cu bucuria celui care nu-și mai aparține.

M. S.

2 Thoughts to “Noutăţi filatelice Sfintele Paști 2023”

  1. […] Romfilatelia vestește Învierea Domnului printr-o nouă emisiune de mărci poștale intitulată Sfintele Paști 2023. Emisiunea este compusă din 2 timbre cu aceeași valoare nominală, de 2,90 lei, ce ilustrează icoanele „Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim” și „Răstignirea” și o coliță dantelată ce conține timbrul cu valoarea nominală de 34 lei ce redă imaginea icoanei „Învierea Domnului”. În compoziția grafică a coliței este reprodusă imaginea icoanei „Cina cea de taină”. Pentru colecționari va fi pus la dispoziție un produs special cu timbru de argint.  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment