Sălajul are plan de acţiuni pentru 2017

La Prefectura Sălaj a fost adoptat vineri, 17 februarie, Planul anual de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2017 la nivelul județului Sălaj.
Planul, elaborat de către Instituţia Prefectului Sălaj, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, este menit să atingă obiectivele Programului de guvernare și în același timp să armonizeze la nivel județean serviciile publice deconcentrate. În Sălaj, obiectivul principal îl reprezintă asigurarea unui echilibru economic și social. „Planul de acțiuni care se va derula la nivelul județului Sălaj, propune un set coerent de acțiuni și măsuri menite să susțină mediul de afaceri, să conducă la absorbţia fondurilor europene, crearea de noi locuri de muncă și să ofere o evoluție favorabilă a nivelului de trai al populației”, a declarat prefectul Marin Niţu.
Documentul conține acțiuni specifice, cu indicatori măsurabili, cu rezultate cuantificabile, monitorizat trimestrial în ședințele Colegiului prefectural. În total, 15 capitole: Fiscalitate – Buget; Muncă; Protecție Socială; Asigurări Sociale; Educație; Sănatate; Cadastru și Publicitate Imobiliară; Construcții; Agricultură și Dezvoltare Rurală; Mediu; Ape; Cultură; Tineret și Sport; Protecția Consumatorului; Statistică, cu 187 acțiuni.

Leave a Comment