Numărul  incendiilor cu pericol de propagare crește alarmant

Crește alarmant numărul incendiilor de vegetație, dar și cele izbucnite la anexele gospodărești în care sunt depozitate plante furajere, incendiile de vegetație sau pădure provocate de neglijența unor gospodari care dau foc miriștilor sau deșeurilor vegetale, lăsând focul nesupravegheat. Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină într-o singură zi, cea de joi, la nouă incendii, dintre care șapte (anexe în Bănișor și Bezded, vegetație uscată în care a ars și un stâlp de telefonie în Rona, incendiu de vegetație extins la material lemnos de circa 3-5 metri cubi în Oarța de Jos, vegetație uscată în localitatea Recea Mică, vegetație și stufăriș pe circa 1 ha la Balta Cehei, incendiu extins și la litiera pădurii pe circa 8 ha de între localitățile Buciumi și Răstolț) au fost produse din ignoranță și din nerespectarea măsurilor minimale de prevenire în procesele de igienizare a terenurilor.
Pompierii sălăjeni atrag atenția asupra modului în care arderea resturilor vegetale. Lucrările de ardere nu sunt permise decât cu obţinerea acceptului autorității competente de protecția mediului, după care este obligatorie informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență și obținerea Permisului de lucru cu focul de la primăria pe raza căreia se va efectua arderea. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Acesta se întocmeşte în două exemplare, unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. „Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora” se sancţionează cu amendă de 2501 la 5000 lei, conform art. 44, pct III lit. a din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Alte articole

Leave a Comment