La Șimleu Silvaniei: Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Motto: „Omul bătrân este ca soarele pe cer”. (Proverb arab)

Joi, 19 aprilie 2018, Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Șimleu Silvaniei a convocat Adunarea Generală a celor 61 de delegați din orașul Șimleu Silvaniei și din localitățile: Chieșd, Ip, Marca, Măeriște, Nușfalău, Pericei, Sărmășag, Colonia Sărmășag și Zăuan, reprezentând pe cei 2.791 de membri ai CARP. Activitatea s-a desfășurat în sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din Șimleu Silvaniei, în prezența delegaților, precum și a invitaților, sub coordonarea domnului Ioan Moș – președintele CARP Șimleu Silvaniei.
După deschiderea oficială a lucrărilor adunării, Ioan Moș a propus un moment de reculegere în memoria tuturor membrilor casei decedați în toată existența acesteia, printre care se află 82 de persoane decedate în anul 2017 și 30 decedate în perioada 1 ianuarie – 18 aprilie 2018. Ioan Moș a salutat prezența delegaților convocați și neconvocați (dar prezenți) la Adunarea Generală, precum și a invitaților: Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului Șimleu Silvaniei, Luminița Nemeș – inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, Sándor András – preot al Bisericii Reformate Șimleu Silvaniei și Marius Ilie Stanciu – director executiv al Casei Județene de Pensii Sălaj. Apoi, s-au aprobat membrii prezidiului (Vincze Ileana Livia, Traian Albu și Ioan Moș), ai secretariatului (Victor Timoc, Marcela Livia Lazăr, Szabó Francisc Nicolae și Nicolae Crișan) și ai comisiei pentru prezentarea Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale și cu completarea acestuia cu propunerile rezultate în timpul dezbaterilor (Ioan Vodă, Lukrecia Ghiran și Veronica Obreja). De asemenea, a fost anunțată ordinea de zi, fiind votată în unanimitate.
Darea de seamă privind activitatea Consiliului Director al CARP Șimleu Silvaniei în anul 2017 a fost prezentată de Ioan Moș. Au fost evidențiate activitățile desfășurtae pentru îndeplinirea obiectivelor aprobate de Adunarea Generală, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, prin care parametrii respectivi au fost superiori față de anul 2016. Printre aceștia se află: creșterea numărului membrilor (de la 2616 la 2791); creșterea cotizației (de la 1.495.891,53 de lei la 1.731.898,73 de lei); creșterea contribuției pentru ajutor de deces (de la 50.534,00 de lei la 53.442 de lei); creșterea ajutoarelor bănești nerambursabile (de la 11.790,00 de lei la 18.250,00 de lei); 119 membri ai CARP au fost la tratament în stațiuni balneo-climaterice ( 83 de persoane în anul 2016), primind 30 de lei fiecare. Cu sprijinul Crucii Roșii Sălaj, al Primăriei șimleuane și al Sindicatului pensionarilor s-au oferit 100 de pachete cu alimente înaintea sărbătorilor de Paște și de Crăciun membrilor CARP cu pensii mici, văduvelor/văduvilor și celor cu grave probleme de sănătate. S-au efectuat modificări în organizarea muncii în compartimentele personal și contabilitate și s-au efectuat lucrări de reparații și întreținere la spațiile interioare și exterioare ale CARP Șimleu. A existat o colaborare foarte bună cu Societatea „UNIK OPTIK” în programul „Un ochelar pentru fiecare – vino să vezi”, cu peste 250 de beneficiari. De asemenea, a fost evidențiată sărbătorirea „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, cu sprijinul Primăriei și al Garnizoanei șimleuane. S-au organizat opt excursii cu membri CARP și aparținători (nepoți, strănepoți) pentru 903 persoane (834 de persoane în anul 2016). În anul 2018 se vor organiza opt excursii în România și două în Ungaria, în orașul Nyírbátor. În întreaga activitate a existat o colaborare bună cu: Federația Națională „Omenia” a CARP-urilor din România, CARP-urile nemembre ale federației, Casa de Pensii Sălaj, Inspectoratul Teritorial al Muncii Sălaj, Primăria Șimleu Silvaniei, Crucea Roșie Sălaj, Cultul Eroilor, Centrul de Îngrijire și Asistență „Silvania”, presa locală, școlile, grădinițele și liceele șimleuane, Clubul Copiilor Șimleu, Garnizoana șimleuană, Poliția, Jandarmeria și Secția de Pompieri din Șimleu Silvaniei etc.
Situația de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și Planul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2018 au fost prezentate de Viorica Bandici – contabil al CARP Șimleu Silvaniei, iar Raportul de activitate a Comisiei de cenzori privind gestiunea CARP și conducerea evidenței contabile în anul 2017 a fost citit de Vincze Ileana Livia. Hotărârea nr.1 a Adunării Generale ordinare a reprezentanților membrilor CARP Șimleu Silvaniei din 19 aprilie 2018 a fost prezentată de Ioan Vodă.
Despre activitatea CARP Șimleu Silvaniei, raportată la documentele prezentate , au vorbit, referindu-se la problemele specifice funcției și instituției reprezentate și la un bun parteneriat, următorii: ing. Septimiu Cătălin Țurcaș, Maria Pîrvu – profesoară pensionară (a propus organizarea unei excursii la Salina din Turda și a recitat poeziile „Ai venit la mine, toamnă” și „Bătrânețe”), Nicolae Crișan – pensionar, Eugenia Blaga – pensionară, Luminița Nemeș, Sándor András, Marius Ilie Stanciu și Marcela Livia Lazăr – secretar al CARP Șimleu Silvaniei. Doamna Leontina Tulbure – educatoare pensionară a citit poezia scrisă pentru domnia sa de către soțul acesteia, prof. ing. Gheorghe Tulbure, cu prilejul aniversării zilei de naștere.
În alocuțiunea sa, Septimiu Cătălin Țurcaș a spus: „(…) Salut prezența membrilor Casei Pensionarilor Șimleu și a invitaților aici! Faptul că sunt prezenți : directorul executiv al Casei de Pensii Sălaj, domnul Marius Ilie Stanciu, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial al Muncii Sălaj, doamna Luminița Nemeș, și domnul părinte Sándor András de la Biserica Reformată, arată această deschidere pe care trebuie s-o aibă toate instituțiile. Și, fără lipsă de modestie, și instituția pe care o conduc are deschidere maximă în ceea ce privește activitățile pe care le desfășurați și o susținere, în același timp. Oamenii trebuie să fie informați. Oamenii vârstnici au probleme și cred că prezența dânșilor aici arată disponibilitatea pe care o au instituțiile pe care le conduc pentru rezolvarea problemelor oamenilor vârstnici și lucrul acesta este foarte important. Din punctul de vedere al Primăriei, lucrurile care se întâmplă în Șimleu sunt lucruri absolut normale, nu sunt anormale. Primăria nu face nimic spectaculos, ci se comportă normal față de cetățenii acestui oraș. În ceea ce mă privește, față de pensionarii acestui oraș, care, fiecare, la rândul său, a ajutat la construcția orașului Șimleu, de-a lungul timpului. Lucru pentru care vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă transmit un mesaj de sănătate tuturor, cu ocazia acestui eveniment, cu ocazia acestei întâlniri! (…) Mă bucur de colaborarea bună cu conducerea Casei Pensionarilor din Șimleu și e foarte important să vă văd de fiecare dată adunați. Aceasta înseamnă că faceți o echipă și, întodeauna, lucrurile cele mai bune se întâmplă acolo unde o echipă funcționează bine. (…)”. În plus, Septimiu Cătălin Țurcaș a vorbit despre orașul maghiar Nyírbátor (înfrățit cu Șimleu Silvaniei), explicând modul în care Primăria Șimleu eliberează un document oficial privind reducerea costurilor legate de ștrandul termal de acolo, pentru cetățenii șimleuani care doresc să beneficieze de binefacerile acestuia.
Ioan Moș a supus spre aprobare documentele prezentate și a mulțumit tuturor pentru participare, pentru mesajul pertinent al vorbitorilor, asigurându-i că activitatea CARP Șimleu Silvaniei se va desfășura, în continuare, sub deviza: „Respect reciproc, încredere deplină și răbdare, răbdare…”.
După „fotografia de grup”, în fața CNIPT Șimleu Silvaniei, activitatea s-a încheiat cu o masă comună, într-o bună dispoziție, cu urări de viață lungă și sănătoasă, întrucât „toți oamenii vor să trăiască mult, dar nimeni nu vrea să fie bătrân” (Jonathan Swift, 1667-1745, scriitor iluminist englez). În această conjunctură, cei prezenți au cântat „Mulți ani trăiască!” doamnei Leontina Tulbure, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere.
Prof. Marin ȘTEFAN

Leave a Comment